Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Oportunități de dezvoltare profesională prin programe europene

Oportunități de dezvoltare profesională prin programe europene

Casa Corpului Didactic București (CCDB) va beneficia, în anul școlar 2018/2019, de finanțare  prin Granturile SEE, Mecanismul Financiar 2014‑2021, în cadrul Programului „Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor“ în România, pentru un proiect din domeniul Educației Școlare – „Resurse educaționale pentru generația viitorului“ (Nr. 2018‑EY‑PMIP‑R1‑0008)

Informaţii generale despre Program:

Surse de finanțare: Mecanismul Financiar  SEE 2014‑2021 şi Guvernul României

Statele donatoare: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Statul beneficiar: România

Operator de program: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării  Profesionale, ANPCDEFP

Parteneri de program din țările donatoare: Centrul Norvegian pentru Cooperare Internaţională în Educaţie – SIU şi Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale (Liechtenstein) – AIBA.

Domeniul de aplicare: Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic  European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între statele SEE şi România.

Obiectivul general al Programului: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România.

Rezultate specifice învățământului preuniversitar: Îmbună­tăţirea abilităţilor şi a competenţelor experţilor educaţionali (inspectorilor şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin creşterea calităţii educaţiei în şcoală.

Domenii susținute în învățământul preuniversitar: mobilităţi de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).

În cadrul acestui program, Casa Corpului Didactic București va implementa în anul școlar 2018/2019 proiectul „Resurse educaționale pentru generația viitorului“.

Proiectul răspunde priorităților naționale privind dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională, precum și dezvoltarea de parteneriate și încurajarea inițiativelor de parteneriate sociale. În același timp, vine în întâmpinarea priorității europene care vizează creșterea calității educației și a formării personalului din instituțiile de învățământ, în special  a profesorilor și formatorilor. Prin acest proiect, ne propunem îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali (profesori metodiști CCDB), care ulterior să asigure modernizarea ofertei de formare a instituției/diversificarea tipurilor de activități și adaptarea acestora la prioritățile locale, naționale și europene, asigurând resursa umană de calitate pentru modernizarea procesului de învățământ în școlile din București.

Obiectivele proiectului: abilitarea experţilor educaţionali ai CCDB pentru dezvoltare de cursuri/activități ce vizează implementarea principiilor de bază ale democrației în școala românească, pentru un grup de patru profesori metodiști ai CCDB; dezvoltarea de noi atitudini privind abordarea incluzivă a procesului de învățământ pentru a face școala mai „prietenoasă“, Școală pentru toți – pentru un grup de patru profesori metodiști CCDB.

Cele două programe de formare selectate pentru îndeplinirea acestor obiective sunt „Building Democratic School Cultures“ – Training and study visit for Romanian Teacher Trainers Oslo, 5‑10 octombrie 2018, și „Reaching, teaching and keeping our learners Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners“ – 21‑27 octombrie 2018, Borgarnes, Iceland, Inter Cultural Iceland.

Rezultatele așteptate ca urmare a participării la cele două programe de formare se vor concretiza în următoarele activități: dezvoltarea și livrarea a două cursuri de formare continuă care vor îmbogăți oferta CCDB pentru anul școlar 2018/2019, prin care vor fi formate 320 de cadre didactice care vor deveni persoane resursă în propriile unități de învățământ; organizarea unei mese rotunde cu scopul identificării de soluții pentru a preveni abandonul școlar; crearea unei broșuri electronice ca resursă deschisă – Harta serviciilor, care va include informații legislative, alte informații care sprijină elevii și familiile care provin din grupuri defavorizate; participarea cu reprezentanți la dezbateri în cercurile pedagogice pe teme cum ar fi Școala incluzivă  – Școală pentru toți; organizarea unei conferințe cu tema „Școala democratică – între teorie și realitate“; organizarea unei activități „Educație pentru democrație“, desfășurată în cadru nonformal.

Prin aceste activități, Casa Corpului Didactic București  va fi promotorul unei schimbări de atitudine la nivelul cadrelor didactice privind implementarea principiilor democratice și dezvoltarea la elevi a unei atitudini de toleranță, respect, prietenie, sprijin pentru cei aflați în dificultate.

Prof. metodist Sultana CHEBICI, responsabil proiect, prof. metodist Georgeta BOLOJAN, coordonator
Compartiment Proiecte, prof. Gabriel VRÎNCEANU, director CCD București