O şcoală întreagă într-un proiect Erasmus+

Chiar aşa: toată lumea din Şcoala Gimnazială Nr. 95, din Bucureşti, a beneficiat de şi a lucrat în proiectul ICT in Daily Life and E-Learning in Adult Education (TIC în viaţa cotidiană şi în educaţia digitală a adulţilor), coordonator prof. Mihaela-Gabriela Bazarciuc. Participarea responsabilă a tuturor şi a fiecăruia la locul şi la treaba lui este evidenţiată de prof. Lavinia-Larisa Marcu, director al şcolii, care subliniază că fiecare – şcolari de la cei mai mici la cei mari, cadre didactice, personal auxiliar – a făcut câte ceva ca şcoala să arate bine şi activităţile să se desfăşoare corect, iar rezultatele să le fie de folos tuturor. Deopotrivă, câştigul este al comunităţii din jurul şcolii: „Au venit oameni foarte interesaţi de programul A doua şansă, oameni serioşi, conştiincioşi, care chiar au nevoie de ceea ce i-am învăţat noi prin acest proiect”, accentuează doamna director.
Proiectul a constituit un parteneriat strategic în Programul Erasmus+, angrenând parteneri din mai multe ţări: Turcia (coordonator), Spania, Suedia, Germania, Norvegia, Polonia, România. Conferinţa finală, găzduită de Şcoala Gimnazială Nr. 95, reprezentanta ţării noastre, a oferit cadrul unei deschideri largi pentru împărtăşirea experienţei acumulate spre valorificare şi continuitate. Simpla enumerare a reprezentării în dezbatere şi la ateliere este elocventă: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, expertiză în educaţie şi asistenţă socială din Prahova.
Rezultatele statistice de ansamblu ale participării la proiect au fost prezentate de prof. Robert-Sergiu Dobrescu. Structurarea atelierelor arată aria de utilitate a activităţilor proiectului: Cum utilizăm platforma ictproject? (atelier condus de profesorul Florentina Iofciu şi infor­maticianul Verman Cătălin); Storytelling (psiholog Daniela Militaru şi prof. consilier Mihaela Bazarciuc); Artă fotografică (prof. Diana Bulf şi prof. înv. primar Aurora Tudor); Cum să realizăm un blog? (prof. Robert Dobrescu şi prof. înv. primar Raluca Ene-Capră); Brandul personal (prof. consilier Marcela Marcinski şi prof. consilier Simona Luca).
Din propria experienţă acumulată, prof. Mariana Popa a vorbit despre „bucuria de a relaţiona interuman” şi despre oportunitatea de „a învăţa împreună cu toţii, elevi, profesori, învăţători, parteneri din alte ţări”. Ca profesor de istorie, îndemnul său a fost de continuitate prin educare pentru preţuirea valorilor naţionale şi dezvoltarea spiritului civic. Prof. înv. primar Aurora Tudor s-a referit la propria „aventură” în descoperirea artei fotografice. În aceeaşi ordine de idei, a acumulărilor personale valorificabile profesional, prof. înv. primar Raluca Ene-Capră a prezentat un produs personal, pe baza iniţierii în arta imaginii prilejuite de acest proiect. Beneficiul reprezentat de contactul cu o limbă străină a fost reliefat de prof. Camelia Mateiana (limba engleză), cu trimitere şi în sens mai larg, la preocupările sale de apropiere a elevilor de lectură prin generarea unei interferenţe între poveşti clasice de la noi şi exprimări pe marginea lor în limba engleză.
Din perspectivă instituţională, inspector Felicia Săndulescu (CNDIPT) a pledat pentru deschiderea cadrelor didactice către copii, în sensul de a-i ajuta să se descopere, ca şi spre adulţi, care au nevoie de îndrumare competentă în sens profesional. La nevoia de formare continuă a profesorilor s-a referit prof. Gabriela Şubă (CCD Bucureşti). Ca expert în comunicare în zona instituţională care dezvoltă la noi programul Erasmus+ (Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), Ileana Racoviceanu a subliniat valenţele pentru educaţie şi formare ale interacţiunii în spaţiul comun european.
Finalizarea proiectului de la Şcoala Gimnazială Nr. 95, din Bucureşti, poate fi considerată, de fapt, un început, pentru că în urma lui rămân platforma www.ictproject.org şi câştigurile aduse de cursurile pentru TIC în viaţa cotidiană, artă fotografică, limba engleză (nivel A1), utilizarea dispozitivelor mobile, povestiri digitale
F. IONESCU