Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Cultura » NE LEGITIMĂM ÎN FAȚA EUROPEI ȘI A LUMII: SUNTEM NAȚIUNEA CARE L-A NĂSCUT PE EMINESCU

NE LEGITIMĂM ÎN FAȚA EUROPEI ȘI A LUMII: SUNTEM NAȚIUNEA CARE L-A NĂSCUT PE EMINESCU

Eminescu_1A fost Ziua lui Eminescu, „Sfântul preacurat al ghiersului românesc” (Arghezi). Sunt 166 de ani de la nașterea „celui mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc” (Călinescu), unul dintre cei mai mari poeți ai lumii din toate timpurile.

Când ne punem întrebări (sau ni le pun alții) asupra identității noastre, asupra a cine suntem și de ce suntem, asupra a ce rost avem pe această lume, putem, tot noi, răspunde: suntem nația care l-a dat pe Eminescu; dacă n-am avut, ca neam, alt rost pe lume, l-am avut, totuși, pe acela de a-l naște pe Eminescu.

Să ne dezbărăm de hainele grele, întunecate, ale complexului de inferioritate, de popor marginal, crucificat și jertfit, care n-a făcut nimic în istorie. Să renunțăm la umilință și la adâncul sentiment al nimicniciei (insuflat cu viclenie de unii și de alții și încuibărit în noi), care sapă la rădăcina fibrei noastre și ne subminează orice gând spre viitor. Să aruncăm „în lături” (Maiorescu) disprețul de sine, ura autodestructivă, veninul frustrărilor care ne arde, lent, dar sigur, coerența și integritatea identitară, să ne autoexorcizăm de blestemul balcanic și levantin al bășcăliei, inconsistenței și neseriozității.

Dacă nu avem alte motive să privim la noi înșine și înainte cu demnitate – deși ar fi nenumărate, dar nu le (mai) știm ori suntem învățați să nu le mai știm –, să fim mândri că l-am dat pe Eminescu. Să fim mândri că am dat lumii UN MARE POET, unul dintre cei mai mari, de la începuturile până la sfârșitul ei.

Dacă astăzi, în fața Europei și a lumii, trebuie să ne legitimăm, să dăm explicații, să ne argumentăm dreptul de a exista, putem s-o facem cu o carte de identitate pe care stă chipul Marelui Poet. Este un blazon, un act de noblețe, prin care ne revendicăm de la o stirpe care are în sângele ei sămânța geniului. Nici UE, nici Schengen, nici globalizarea, nici nimic altceva sau altcineva nu pot să treacă peste acest Adevăr înscris în ADN-ul nostru.

Este timpul, dar, să nu ne mai plângem ca o națiune răstignită pe cenușa neputinței ei de astăzi, ci să ne uităm cu demnitate și mândrie la ce am fost, ca popor, în stare pe acest pământ și sub acest cer îndelung răbdător: l-am dat pe EMINESCU, UNUL DINTRE MARII POEȚI AI OMENIRII DE LA GENEZĂ LA APOCALIPSĂ.

Și uitându-ne la ce am fost, vom descoperi, treptat, în noi puterea de a renaște din cenușa resemnării și a agoniei de astăzi, care ne mistuie și amenință să ne destrame conștiința și ființa națională. Vom înțelege că putem MULT MAI MULT decât ni se pare și ni se spune că putem, astăzi, în aceste vremuri de marasm al lumii.

Iubire veșnică în eternitatea ta dumnezeiască, Mare Poet!

Prof. univ. dr. Iosif R. Urs, Prof. univ. dr. Sorin Ivan