„Ne angajăm ca, în școala noastră, excelenţa să fie la ea acasă și pentru promoţiile viitoare“

Interviu cu prof. Monica Gheorghe, directorul Școlii Gimnaziale Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, din Buzău

Stimată doamnă director, Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, sau Școala Nr. 1 Buzău, nu este doar cea mai veche școală buzoiană, ci și una dintre școlile de top ale județului. Ce o poziționează pe acest loc de frunte?

Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, cu o vechime de peste 150 de ani, a fost înfiinţată în 1867, dată de referinţă în istoria instituţiei noastre de învăţământ, dar şi a întregii comunităţi locale. Din momentul înfiinţării sale şi până în prezent, a cunoscut un drum sinuos, dar sigur, în ceea ce priveşte decizia de a sluji actului educaţional. În ciuda vremurilor mai limpezi sau mai tulburi, „notorietatea ei a rămas atemporală“, aşa cum menţionează în cartea sa, „Școala unu“, domnul profesor Ovidiu Ionescu, director al şcolii în anul 2002, care a schimbat destinul acestei şcoli, atribuindu-i numele de „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“, dar şi unul dintre motivele pentru care suntem puternici.

Un alt „vinovat“ pentru faptul că şcoala noastră şi-a creat un nume prestigios, făcând parte din elita învăţământului buzoian, este corpul profesoral de excepţie care ştie să-i înţeleagă pe copii şi să le dăruiască cu generozitate din „ştiinţa“ sa, astfel încât fiecare să-şi  poată făuri propriile aripi.

Rezultatele remarcabile ale elevilor obţinute cu regularitate fac din această instituţie de învăţământ o şcoală care se respectă şi îi respectă, la rândul ei, pe cei însetaţi de cunoaştere, situând-o pe cele mai înalte culmi ale performanţei şi în rândul „şcolilor prin care se înalţă neamul“, cum frumos spunea N. Iorga.     

Când ați preluat conducerea acestei instituții de învățământ și care a fost și este viziunea dumneavoastră managerială?

Sunt director al acestei instituţii de învăţământ din mai 2008. Pot spune că eram familiarizată cu problemele şcolii, fiind profesor titular aici din anul 2002. Această experienţă nobilă m-a învăţat că  nimic nu este imposibil, nimic nu este peste puterea noastră, dacă vrem și luptăm cu adevărat. Având în vedere acest lucru, mi-am propus încă de la început să fac din această şcoală un loc unde elevii să se regăsească pe ei înşişi şi să lege prietenii, un univers unde să se cizeleze suflete şi să se formeze destine, o „fabrică“ a umanităţii cu porţile mereu deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Sunt ferm convinsă că o educaţie europeană, care să răspundă cerinţelor multiculturalităţii şi incluziunii, adoptarea unui stil democratic de către cadrele didactice ne vor ajuta să construim şi să menţinem performanţa pentru a se şti că existăm şi că putem mai mult.

Nu se poate face învățământ de calitate fără un corp profesoral de calitate. Cum sunt profesorii de aici?

Succesul nostru este rodul unei munci susţinute de o echipă excepţională. Toţi aceşti oameni sunt, în fond, Școala Bădulescu. Dascăli devotaţi, cu o permanentă grijă de perfecţionare, aceştia dăruiesc elevilor noştri iubirea faţă de scris, tăria numită cunoaştere şi construiesc în permanenţă o atmosferă competitivă ce vizează familiarizarea cu provocările viitorului. Sunt oameni de valoare care contribuie la prestigiul instituţiei, transmiţând generaţiilor care se succed că este important să-ţi faci din visuri aripi pentru a reuşi să zbori.

Rămânem în sfera calității și a performanței și vreau să vă rog să ne vorbiți despre meritele și ordinele, medaliile pe care le-a primit în ultimii ani și cu precădere la împlinirea a 150 de existență Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu.

În semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc, în cadrul unui eveniment organizat în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit școlii noastre Ordinul „Meritul pentru Învăţământ“ în grad de „Ofiţer“.

Cu prilejul aniversării a 150 de ani de tradiţie și valoroasă contribuţie la sporirea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin competenţa, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au educat și format generaţiile de elevi care au absolvit această școală, instituţia noastră a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reprezentantul acestuia, doamna ministru secretar de stat Ariana Bucur, Placheta şi Diploma aniversară „Spiru Haret“.

Aceste distincţii ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp. Ne angajăm ca, în școala noastră, excelenţa să fie la ea acasă și pentru promoţiile viitoare, devenind un reper deopotrivă educaţional și profesional. 

De fapt, ce reprezintă performanța pentru elevii  școlii dvs.?  Ce reprezintă performanța pentru dvs. și cadrele didactice ale acestei școli?

Atât eu, cât și colegii mei avem în vedere valorizarea capacităților fiecărui copil. Astfel, pentru obținerea celor mai bune rezultate, folosim metode și tehnici de predare centrate pe nevoile și stilurile de învățare ale elevilor.

Rolul cadrelor didactice este acela de a preda cât pot de bine și de a evalua corect și exigent învățarea. Motivarea elevilor duce spre rezultate mai bune.

Trebuie să învățăm elevii să aibă încredere în forțele proprii, să depună efort voluntar pentru o învățare eficientă. Un elev care are încredere în forțele proprii, care-și cunoaște posibilitățile va încerca să obțină rezultate cât mai bune, va încerca să-și depășească limitele.  Așa cum spunea Steve Young: „Principiul este să concurezi cu tine. E vorba despre îmbunătățiri, despre a fi mai bun decât ieri“.

Anul 2002 rămâne un an de referință în istoria școlii. Este momentul în care i se atribuie denumirea onorifică de „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“, este momentul din care, la sfârșitul fiecărui an școlar, se atribuie Premiul Bădulescu în valoare de 1.000 de euro elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare. 

Ce ne puteți spune despre oferta educațională? Cât de dinamică este aceasta?

Când vorbim despre oferta educațională, ne raportăm la două  aspecte: pe de o parte la nivelurile și formele de învățământ, programul școlii, infrastructura școlară, curriculumul, activitățile extracurriculare, iar pe de altă parte  la toate activitățile și procesele care contribuie la implementare.

Oferta educațională se stabilește în funcție de opțiunile părinților, în funcție de resursele umane, în funcție de  interesele comunității locale.

Oferta educațională din școala noastră este vastă, oferind șanse egale și oportunități de studiu tuturor copiilor, răspunde nevoilor și intereselor lor, ale părinților, ale comunității, asigură condiții optime de dezvoltare fizică și intelectuală. Datorită acestei diversități, elevii și părinții au posibilitatea să aleagă opționalele dorite, acestea fiind propuse de cadre didactice foarte bine pregătite, care pun accent pe autoperfecționare.

Splendida clădire în care își are sediul Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu este opera arhitectului Cerchez, unul dintre cei mai mari arhitecți români. Vorbiți-ne despre dotările de care dispuneți, despre ambianța în care învață elevii dvs.

Străbătând cel mai important bulevard al oraşului Buzău, printre castanii maiestuoşi, o construcţie impozantă, cu ziduri de cărămidă roşie, inconfundabile, înfruntă semeaţă timpul.

La 151 de ani de la înființare, școala dispune de 15  săli de clasă,  patru laboratoare,  dotate cu mijloace de învățământ moderne: LCD-uri, laptop-uri/calculatoare legate în rețea și la internet, table interactive. Clasele pregătitoare învață în spații special amenajate, într-un corp separat. Baza materială este permanent actualizată. Pornind de la ideea că  biblioteca școlii este o carte de vizită a acesteia,  am fost mereu preocupată de completarea și actualizarea fondului de  carte pentru  a veni în întâmpinarea elevilor, dar și a cadrelor didactice.

Mediul școlar are un puternic impact educațional și poate influența performanțele școlare, oferind un climat de siguranță fizică și psihică. Copiii sunt implicați în pavoazarea tuturor spațiilor pentru a promova apartenența, incluziunea școlară, diversitatea culturală și învățarea continuă.

Vorbiți-ne despre proiecte, schimburi de experiență la nivel național și european.

Avem și am avut numeroase schimburi de experiență și proiecte cu alte școli din țări europene în urma cărora am sprijinit dezvoltarea, transferul și/sau implementarea de practici inovatoare, precum și implementarea de ținte comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel european.

Rezultatele și impactul acestora au dus la o creștere a dorinței copiilor de a învăța,  obținând rezultate mai bune. Beneficiile individuale și sociale vor fi vizibile pe termen lung.

De ce vin/de ce trebuie să vină elevii la școala pe care o conduceți cu atâta abnegație?

Elevii au încredere în educația școlară, în procesul instructiv-educativ și importanța lui pentru încadrarea socio-profesională.

Părinții elevilor au încredere în procesul de învățământ, în cadrele didactice și în actul didactic din școala noastră.

După răspunsul convențional la această întrebare, aș dori să vă dau și un răspuns de suflet: Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu străjuiește și astăzi, maiestuos, cea mai frumoasă arteră a Buzăului, Bulevardul Nicolae Bălcescu. Pe sub frunzele ruginii ale castanilor, în fiecare toamnă pășesc către școală dorințe, speranțe, visuri, emoții…  De mai bine de un secol, școala le primește pe toate între zidurile zugrăvite simetric, parcă simbolizând tactica și consecvența modelării educaționale. Martor impunător, aparent mut al atâtor vremuri, această clădire, monument istoric, a ascultat glasurile dascălilor și ale elevilor săi. Transmițând vibrații în sute de lumi, în mii de conștiințe, școala a devenit, prin timp, infinită…

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU