Modelul danez – şcoala făcută cu plăcere

Modelul danezPrestigioasa instituţie de învăţământ superior daneză VIA University College şi-a deschis un birou de reprezentare în România, prilej cu care profesorii Erik Hygum, prorector al universităţii şi decan al Facultăţii de Educaţie şi Ştiinţe Sociale, şi Peter Nielsen Wellendorf, director al Departamentului de Relaţii Internaţionale al aceleiaşi universităţi, au fost prezenţi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti. Ei au făcut o expunere asupra sistemului educaţional din Danemarca, pornind de la o ierarhie a ONU care evaluează populaţia acestei ţări ca fiind cea mai fericită din lume.
Între fericirea populaţiei daneze – înţelegând prin asta o stare de bine, de linişte şi de mulţumire – şi calitatea şcolii există o legătură strânsă. Dar mai ales această calitate o dau metodele de lucru folo­site şi relaţiile interumane care se stabilesc în me­diul educaţional. Profesorul Erik Hygum esenţiali­zează în două vorbe: „Joacă şi învăţare în acelaşi timp. Când eşti copil şi te joci, înveţi ceva, dar o faci cu seriozitate. Copilul trebuie privit ca o per­soană”. Creativitatea şi personalitatea sunt consi­derate ca esenţiale şi, de aceea, li se dă câmp larg de exprimare, inclusiv la propriu, multe activităţi desfăşurându-se în aer liber, în natură. Competiţia la învăţătură este mai puţin impo­r­tantă, semna­lează profesorul Peter Nielsen Wellendorf. Notele se pun abia la sfârşitul clasei a IX-a, iar până atunci elevii dau o mulţime de testări naţionale, cu subiecte venite de la Ministerul Educaţiei. Nici rezultatele testărilor, nici notele nu constituie subiect de discuţie pentru elevi şi părinţi. Critica depreciativă este exclusă. Totul este făcut ca elevul să vină cu plăcere la şcoală.
Consonant cu metodele şi afirmaţiile receptate dinspre sistemul educaţional danez, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, conf. univ. dr. Lucian Ciolan, se pronunţă ferm: „Ca să înveţe bine, copiii noştri trebuie să aibă o stare de bine”, întărind cu ne­ce­sitatea unei abordări „în care fiecare om con­tează”.
Câte ceva din şcoala daneză pătrunde şi la noi, ca exemplu, cu adaptarea de rigoare. Deja funcţio­nează o creşă, rezultată din parteneriatul facultăţii bucureştene şi al DGASPC Sectorul 1 cu VIA University College. De altfel, colaborarea este mai veche, cu accent asupra educaţiei timpurii. Acum, precizează prodecanul facultăţii, conf. univ. dr. Anca Nedelcu, există şi posibilitatea unei duble licenţe, certificate de ambele universităţi, în urma câte unui an de studii, în reciprocitate.
Metodele şcolii daneze, a căror pătrundere este facilitată de noua apropiere instituţională, arată astfel: la creşă şi grădiniţă – „conversia de la accen­tul pe latura medicală şi sanitară spre învăţare şi creativitate; introducerea metodelor de explorare (activităţi în aer liber, cunoaştere prin experienţă proprie etc.); pregătirea pentru viaţa şcolară (bucuria de a învăţa); design nou în instituţii, care să permită o atmosferă creativă, colorată”; în sistemul şcolar de bază – „stimularea bucuriei învăţării; reducerea abandonului şi inserţia în sistemul educaţional a copiilor din fa­milii defavorizate; introducerea de noi meto­do­logii (creative, amuzante şi inovatoare); con­versia stării elevilor de la atitudini negative (frică, con­
curenţă) spre cele constructiv-pozitive; creşterea contactului pozitiv între şcoală şi părinţi; învăţarea prin experienţă; accent mai mare pe competenţele individuale ale copiilor; sprijin pentru copiii defavorizaţi”; în învăţământul superior – „ajustarea programelor de studii în conformitate cu noile cerinţe de pe piaţa muncii; teorie mai puţină, îmbinată cu practică (abordări orientate spre utilizator); proiecte de mobilitate a studenţilor; proiecte comune de cercetare legate de dezvoltarea sistemelor de protecţie socială, de noi standarde educaţionale”. (F.A.)