Socialize

Facebook
Home » Formare » Mobilitati » Mișcarea personalului didactic în județul Dâmbovița

Mișcarea personalului didactic în județul Dâmbovița

mobilitatiÎn februarie 2014, la nivelul județului Dâmbovița a început Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015.

Întocmirea listelor cu personalul didactic care îndeplinește condițiile de pensionare, completarea normei didactice, rezolvarea restrângerii de activitate, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, modificarea duratei contractelor de muncă, continuitatea și ocuparea prin concurs a posturilor sunt cuprinse în metodologie și au precizate termene concrete.

 Lucrurile nu sunt deloc simple și cei implicați în derularea procesului la nivelul județului Dâmbovița sunt Inspectoratul Școlar Dâmbovița, școlile și liceele din județ.

În momentul actual se înregistrează următoarele situații: s-au depus 62 de cereri pentru prelungirea activității, aprobate toate;

112 ca­dre didactice au beneficiat de pretransfer consimțit și s-a realizat un schimb de posturi; s-au titularizat pe baza articolului

253 din Legea educației naționale 80 de cadre didactice; s-au realizat 13 completări de catedră pe durată nedeterminată și 70 pe durată deter­minată; au fost 35 de restrângeri de activitate, 30 au fost rezolvate prin plecare în altă unitate școlară, 2 prin detașare în interesul învățământului, 2 au rămas nerezolvate.

Trebuie identificate cele mai bune soluții la încadrarea posturilor cu personal calificat și competent, de aceea metodologia a fost îmbunătățită față de anul trecut. Printre noutăți amintim posibilitatea titularizării pe un post constituit la nivelul mai multor școli. Catedrele vacante pentru angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată se pot constitui din ore la una-două unități de învățământ de pe raza aceleiași localități sau din localități apropiate. De asemenea, cadrele didactice care au participat la con­cur­suri de titularizare în anii precedenți pot ocupa acum un post pe perioadă nedeterminată dacă îndeplinesc anumite condiții: postul nu a fost ocupat în etapele anterioare, se certifică viabilitatea postului și consiliul de administrație este de acord.

Printre problemele ivite la nivelul ISJ Dâmbovița amintim două situații de pretransfer cu acordul ambelor unități în care nu s-a ținut cont de criteriul domiciliului ca prioritate. Una a fost rezolvată. Au mai fost nemulțumiri vizavi de persoanele cu catedră în trei școli, care au avut nevoie de acordul celor trei consilii de administrație. De asemenea, unii colegi nu au primit acordul fără o justificare clară. De aceea, se impune o mai mare responsabilitate a consiliilor de administrație din școli, care în unele situații nu au studiat îndeajuns metodologia și au dat decizii eronate, pentru care s-a revenit. Se impune ca aceste consilii să justifice refuzul acordului și punctajul acordat.

Părerile privind actuala metodologie sunt împărțite. Unii critică descentralizarea, alții au opinia că e mai bine ca MEN să verifice gestionarea fiecărei etape, pentru a se asigura că sunt respectate drepturile personalului didactic. În continuare sunt dificultăți ca urmare a comasării școlilor și claselor, care duce la afectarea nu­mărului de posturi.

Din punctul de vedere al sindicatului, există prea multă respon­sabilitate acordată consiliilor de administrație, în condițiile în care interesele individului nu coincid întotdeauna cu interesul unității de învățământ.

Prof. Sorin GHIȚULESCU,

Liceul Tehnologic Goga Ionescu,

Președinte SLI Titu, jud. Dâmbovița