Liceul Bănățean Oțelu Roșu – lumina de șase decenii a Văii Bistrei

2

Instituția educațională și-a marcat cei 60 de ani de existență în contextul Zilei Mondiale a Educației.
Sub genericul „Zilele Liceului”, în săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2013, Liceul Bănățean a marcat 60 de ani de învățământ liceal la Oțelu Roșu și în Valea Bistrei.
Au avut loc o serie de acțiuni, care au debutat cu o slujbă de pomenire a cadrelor didactice și a absolvenților trecuți la cele veșnice. Șirul de evenimente a continuat cu mese rotunde, la care au participat părinții actualilor elevi ai Liceului Bănățean și absolvenți ai celor șase decenii de învățământ liceal, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, lansări de carte, întreceri sportive, expoziții omagiale, activități demon­strative la Muzeul de Literatură „Tiberiu Boșcaiu” și Muzeul Etnografic, evenimentul culminând cu înmânarea titlului de cetățean de onoare al orașului Oțelu Roșu doamnelor profesoare Eugenia Boldea, fost director al liceului în perioada 1987-1989, și Sabina Orszari, fost director al structurii liceului între 1990 și 1998, două cadre didactice de înaltă ținută profesională și managerială.
Festivitatea omagială a fost onorată de prezența la Oțelu Roșu a unor parlamentari, reprezentanți ai Consiliului Județean Caraș-Severin, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, ai Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național a Județului Caraș-Severin și ai Primăriei și Consiliului Local Oțelu Roșu.
La vârsta excelenței și a înțelepciunii – 60 de ani de învățământ liceal – au fost înmânate diplome de excelență celor care au slujit cu credință, devotament și abnegație Școala Văii Bistrei.
Spectacolul aniversar s-a bucurat de pre­zența la Oțelu Roșu a Coralei „Margana”, condusă de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, a ansamblului „Doina Timișului”, al Casei Studenților din Timișoara, care are în componența sa și absolvenți ai Liceului Bănățean, a ansamblului „Iedera”, al Casei de Cultură Oțelu Roșu, și a ansamblului „Gugulana”, al cadrelor didactice din Valea Bistrei.
Zilele Liceului s-au încheiat duminică, 6 octombrie, cu cea de-a IV-a ediție a Festivalului Copiilor din Valea Bistrei, sub genericul: „Bănățean, suflet ales”.
Întregul colectiv al școlii s-a străduit să asigure acestui eveniment cea mai strălucitoare haină de sărbătoare.
60 de ani de învățământ liceal la Oțelu Roșu
Liceul Bănățean Oțelu Roșu și-a câștigat o identitate inconfundabilă printre școlile județului pentru că și-a continuat tradiția învățământului performant, oferind locuitorilor din Valea Bistrei și nu numai (copii, tineri și adulți), indiferent de etnie și religie, oportunități de educație, astfel încât absolvenții Liceului Văii Bistrei s-au remarcat în cele șase decenii nu doar prin ceea ce știu, dar și prin ceea ce pot să facă acolo unde ei au devenit repere cetățenești și intelectuale.
Înființarea învățământului liceal în zona Văii Bistrei s-a impus ca o necesitate, uzina metalurgică funcționând după anul 1950 la capacitate maximă, ceea ce impunea o forță de muncă calificată. Astfel că, în toamna anului 1953, debutează învățământul liceal sub denumirea de Școala Medie de 10 ani, cu o durată a cursurilor de trei ani. Primul local de școală liceală l-a constituit actualul edificiu declarat monument istoric, Școala cu Troiță, unde se desfășoară în prezent cursurile învățământului primar. Placa de marmură inscripționată de pe frontispiciul clădirii confirmă acest adevăr. Printr-o decizie ministerială, durata cursurilor liceale se prelungește cu un an, astfel, în anul 1957, Școala Medie de 10 ani devine Școala Medie de 11 ani.
Învățământul liceal a funcționat în paralel cu învățământul primar și gimnazial până în toamna anului 1961, când Școala Medie de 11 ani își schimbă denumirea în Școala Medie Mixtă și devine unitate liceală independentă.
În 1965, Școala Medie Mixtă își schimbă denumirea în Liceu de Cultură Generală, urmând ca, un an mai târziu, să devină Liceu Teoretic.
În anii revoluției industriale, politicile educaționale au extins domeniile profesionale, marginalizând învățământul teoretic; practic, Liceul Teoretic din Valea Bistrei este desființat în mod abuziv și nejustificat.
Vechea Școală Profesională a uzinei, care funcționa din anul 1927, a devenit locul și cadrul unde se profila în 1973 Liceul Industrial Metalurgic, unitate care a funcționat în paralel cu Școala Profesională, Școala de Maiștri și Școala Postliceală.
După Revoluția din 1989, învățământul este declarat „prioritate națională”, iar Liceul Industrial Metalurgic își schimbă denumirea în anul 1990 în Grup Școlar Industrial, unitate care a început să școlarizeze, pe lângă filiera tehnologică, și filiera teoretică cu profilurile real și uman.
În anul școlar 2000-2001, Grupului Școlar Industrial i se arondează Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Oțelu Roșu, unitatea școlarizând din acest an, pe lângă ciclul liceal, și ciclurile de învățământ primar și gimnazial.
Semn al recunoașterii valorii liceului și a rezultatelor obținute, în anul școlar 2010-2011, Grupul Școlar Industrial își schimbă denumirea în Liceul Bănățean.
În vederea asigurării calității educației și a optimizării gestionării resurselor, conducerea Liceului Bănățean și a Școlii cu clasele I-VIII Nr. 1 au primit, în anul școlar 2010-2011, acordul Primăriei și al Consiliului Local Oțelu Roșu în vederea unificării celor două unități de învățământ. Astfel, Școala Gimnazială Nr. 1 devine structură a Liceului Bănățean.
În calitate de ofertant comunitar de servicii educaționale, liceul și-a profesionalizat demersul instructiv-educativ sub semnul calității și eficienței didactice. Pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, liceului i se acordă, în anul 2012, certificatul de „Școală Europeană”.
În toamna anului 2013, Liceului Bănățean i se arondează și Grădinița cu Program Normal Nr. 1, grădiniță ce funcționează în localul învățământului primar.
Liceul Bănățean Oțelu Roșu este singura unitate de învățământ liceal și profesional din zona Văii Bistrei. Că a fost și este nevoie de această instituție de învățământ, dincolo de metamorfozele sale organizatorice succesive, o demonstrează faptul că Liceul din Oțelu Roșu polarizează preferințele și opțiunile elevilor de pe întregul traseu al Văii Bistrei.
Performanțele înregistrate an de an de elevi la olimpiadele și concursurile județene, interjudețene și naționale, medaliile de aur și argint obținute de Horațiu Stoica la olimpiadele internaționale de fizică desfășurate la Helsinki și Havana, rezultatele bune de la evaluările naționale reprezintă un cadru de referință pentru oferta educațională pe care unitatea noastră școlară o oferă elevilor de pe Valea Bistrei.
A consemnat, Prof. Rozina GHIORGHIONI, Director, Liceul Bănățean Oțelu Roșu, Caraș-Severin
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here