Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Istoria de peste 120 de ani a colegiului a consacrat o tradiție de mare valoare și de performanță spirituală”

„Istoria de peste 120 de ani a colegiului a consacrat o tradiție de mare valoare și de performanță spirituală”

 

11-1Interviu cu prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național Mircea cel Bătrân, din Constanța


Stimate domnule director, aș dori să începem acest interviu cu faptul că Colegiul Național Mircea cel Bătrân este implicat în derularea unui amplu proiect Erasmus. Despre ce este vorba, de fapt?

Colegiul nostru este unul din principalii promotori ai partene­riatelor educaționale europene din România. Programe diverse, vizând formarea de competențe digitale, lingvistice, de comunicare interculturală și de citizenship, sunt prezente în oferta noastră educațională. Un principal sprijin pentru dezvoltarea progra­melor noastre, complementare activității didactice, îl reprezintă Fundația Alumni a Colegiului Național Mircea cel Bătrân, prin care realizăm, între altele, și formare continuă pentru cadre didactice. Fundația este, în acest caz, entitatea care, în parteneriat cu 23 de instituții din mai multe state europene, promovează un proiect Erasmus+ cu tema „European Literacy and Citizenship Education” (http://www.elicitplus.eu). În selecta companie a unor universități (Limoges, Cordoba, Berlin), a unor instituții cu rol managerial și metodic (Maison de l’Europe, ISJ Botoșani, ESPE-Bretagne) sau secțiuni naționale ale AEDE – www.aede.eu (din România, Franța, RFG, Ungaria, Olanda etc.) vom organiza în anul 2017 un curs de formare de formatori pentru acest proiect și un curs de formare continuă pentru cadre didactice din UE.

Deschiderea internațională este esențială astăzi, când la nivel mondial se pune din ce în ce mai mult accent pe dimensiunea globalizantă a educației, pe schimburile de experiență. Care sunt dimensiunile ei la „Mircea cel Bătrân”?

Liceul nostru are ca misiune asumată asigurarea de șanse de reușită la nivelul exigențelor marilor universități europene pentru fiecare absolvent mircist. Din acest punct de vedere, suntem racordați unui circuit de elită al învățământului superior din lume. Anual avem absolvenți care devin studenți în SUA (MIT, Columbia U, Calltech U, Princeton U), în Marea Britanie, Franța, RFG, Olanda etc. Pentru atingerea țintelor propuse asigurăm în școala noastră programe dintre cele mai atractive în lume: toate certificările de nivel Cambridge, evaluările SAT, IELTS (pentru engleză), nivelurile I și II Sprach-diplom (limba germană), bacalaureatul francofon, DELF și DALF (limba franceză), atestatele ECDL, CISCO sau Oracle (informatică).

Cei mai mulți dintre absolvenții noștri devin studenții marilor universități românești, cu o majoritate covârșitoare din București (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davilla, Universitatea Politehnică, Universitatea București, Academia de Studii Economice și SNSPA). Urmează, cu pondere însemnată, Universitatea Ovidius și Universitatea Maritimă Constanța.

Peste un secol de existență certifică CN Mircea cel Bătrân, din Constanța, ca una dintre cele mai redutabile instituții de învățământ din această țară. Dar este în același timp și o școală a înaltei performanțe, elevii colegiului primind numeroase medalii la concursurile și olimpiadele internaționale. Vorbiți-ne, domnule director Vasile Nicoară, despre cele mai noi performanțe ale elevilor de la „Mircea cel Bătrân”.

Istoria de peste 120 de ani a colegiului a consacrat o tradiție de mare valoare și de performanță spirituală, care a hrănit generații de adolescenți cu tentația statutului de elev „mircist”, ca o garanție a reușitei în viață. S-a consolidat o experiență a succesului în con­frun­tările școlare la cel mai înalt nivel. Ultimii ani au propulsat zeci de elevi în primele locuri mondiale la diverse olimpiade. Spre exemplificare, în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016 s-au obținut 16 premii la etapa internațională a olimpiadelor (George Costin Dobrin, medalia de aur la O.I. de Geografie și medalie de argint la O.I. de Științe ale Pământului; Mihai Iliant, medalie de aur la Balcaniada de Matematică; Dan Neagoe, două medalii, una de bronz, alta de argint, la O.I. de Științe ale Pământului; Hakan Kalila, două medalii de argint la O.I. de Științe pentru Juniori; Diana Catană, medalie de bronz la O.I. de Științe; Răzvan Ursu, medalie de argint la E.U.S.O.; Irina Crăciun, medalie de argint la Balca­niada de Geografie; Fatima Husein, medalie de bronz la O.I. de Limba Turcă, și Paul Haidu-Gerea, cu cinci medalii (bronz la E.U.S.O., argint și aur la C.I. de Chimie „Mendeleev”, argint și aur la O.I. de Chimie). Recent, elevul Robert Pașcalau a câștigat medalia de aur la O.I. de Astronomie.

Cât de cunoscuți sunt elevii de la „Mircea cel Bătrân” în afara țării? La NASA cu certitudine sunt.

Evident că NASA, prin exclusivismul preocupărilor științifice și prin notorietatea sa, a atras ca un magnet interesul elevilor noștri, care în perioada 2004-2016 au participat cu 62 de proiecte realizate de 504 elevi la „Space settlement design contest” (Ames, Mofftfield, California) și au obținut în total 45 de premii (de două ori, chiar Marele Premiu). Prezența elevilor colegiului este însă mult mai extinsă și îi putem regăsi printre premianții altor concursuri – între care cele de discurs liber în limba engleză, organizate de ESU, Londra; de creație literară, concursul Federației Profesorilor Italieni, Reggio Calabria; proiecte de mediu și de inventică etc.

În ce măsură cadrele didactice de la acest excepțional colegiu fac performanță, domnule director? Vorbiți-ne despre participarea acestora la programe de perfecționare sau culturale europene, despre performanțele acestora obținute cu elevii de la CN Mircea cel Bătrân.

Performanțele amintite nu ar fi fost posibile fără o echipă de profesori de înaltă clasă didactică și științifică. Dincolo de munca asiduă de zi cu zi cu elevii, se produce o continuă activitate de formare. De exemplu, pentru programul de bacalaureat francofon avem incluși în perfecționare pentru discipline nonlingvistice șapte profesori, care urmează cursuri la Institutul Francez din București sau la Paris; pentru profesorii de germană se realizează anual perfecțio­nări în centrala ZfA din Germania. În colaborare cu ISE am realizat formarea a 21 de profesori pentru utilizarea unei platforme în programul „Smart classroom” și alți 32 de profesori se pregătesc acum pentru examenul ECDL.

Profesorul Ion Băraru, un mentor al profesorilor de fizică, este membru în Comisia Națională de Curriculum pentru fizică și lucrează în cadrul SRF la reforma predării fizicii în învățământul preuniversitar (www.srfizica.ro).

Ce rol joacă, de fapt, inovația și creativitatea în activitatea educațională și didactică de la Colegiul Mircea cel Bătrân?

Prin Centrul de cercetări ale elevilor din colegiu se realizează o serie de produse de electronică, robotică, mecatronică, design stații spațiale etc. – cu care am participat în ultimii ani la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret (în 2015 s-au obținut un premiu II și două mențiuni la secțiunea tehnologii ale viitorului). Creativitatea se manifestă și în tehnologia didactică la clasă, unde ne preocupă cel mai mult formarea competenței de a învăța să înveți și dorim să realizăm o învățare vizibilă, în care metoda proiectului cu abordare transdisciplinară și autoevaluarea sunt tehnici de lucru esențiale.

Domnule director, care sunt țintele strategice pe care și le propune pentru următoarea perioadă de timp CN Mircea cel Bătrân?

Orizontul centenarului desăvârșirii statului național unitar român ne motivează pentru a redefini dimensiunea educativă de formare a identității naționale pentru elevii noștri și a remodela rolul cultural și civic al școlii în comunitate, în prelungirea misiunii ei instructive. Suntem interesați de a pregăti cetățeni instruiți științific, dar cu valori morale înalte, cu spirit civic și atitudine patriotică. Numai așa vom reface coeziunea națională și ne vom găsi locul demn între națiunile europene.

Sunteți membri cu drepturi depline în Alianța Colegiilor Centenare, un club select al valorii și performanței. Ce reprezintă acest lucru pentru CN Mircea cel Bătrân?

Într-adevăr, colegiul este membru fondator al Alianței Colegiilor Centenare din România, ceea ce ne onorează, dar ne și obligă. Suntem conștienți că prin această asociație oferim societății românești un model de școală de elită. Avem obligația morală de a impulsiona, prin capacitatea noastră reunită, dezvoltarea segmentului de excelență a învățământului, dedicat elevilor capabili de înaltă performanță, care din păcate este sistemic doar invocat, dar în bună măsură abandonat. Ne străduim să susținem competiția școlară și căutăm să angajăm activități care să o impună. Organizăm anual, sub egida ACC, un concurs național de matematică („N.N. Mihăileanu”), un festival internațional de teatru („Aplauze”), un concurs național de creație literară („Literatură”), participăm la redactarea unor publicații ale alianței.

Și o ultimă întrebare: Cât de importantă este, în opinia dvs., domnule director, existența acestei uniuni academice de înaltă ținută, cum este Alianța Colegiilor Centenare?

Cred că devine tot mai necesară reformarea sistemului în sensul deplasării deciziei curriculumului spre unitatea școlară, cu adâncirea diferențierii specializărilor și, implicit, a evaluărilor naționale (mai ales a bacalaureatului). Aceste inovări metodice, metodologice și de management educațional necesită nuclee de acțiune din zona celor aflați în procesul didactic și care au diagnoza schimbării. Tocmai o asemenea structură o constituie ACC, deținătoarea unei experiențe enorme în realizarea finalităților educației. Dovadă a aprecierii expertizei sale, asociația a fost solicitată în grupul de lucru al Academiei Române pentru proiectul „Școala și educația în viziunea Academiei Române”, din „Strategia de dezvoltare a României pe următorii 20 de ani” (http://www.academiaromana.ro/strategiaAR/strategiaAR.htm).

Vă mulțumesc.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU