„Învăţământul de performanţă nu trebuie căutat numai în şcolile occidentale”

Prof. Marian Suta
Prof. Marian Suta

Interviu cu Prof. Marian Șuţă, inspector şcolar general al ISJ Mehedinţi
Stimate domnule profesor, ce face Inspectoratul Școlar Judeţean Mehedinţi pentru calitatea actului educaţional într-o epocă în care se pune un tot mai mare accent pe autodepăşire şi învăţare pe tot parcursul vieţii?
Calitatea actului educaţional este o prioritate pentru Inspectoratul Școlar Judeţean Mehedinţi şi vreau să cred că la fel este pentru fiecare cadru didactic angrenat în acest complex demers al educaţiei permanente.
În vederea sprijinirii calităţii şcolii mehedinţene, avem două direcţii clare de acţiune: realizarea obiectivelor stabilite în planul educaţiei formale şi nonformale în vederea dobândirii de competenţe generale, a dezvoltării de valori şi atitudini în rândul educabililor, pentru construirea unor personalităţi independente, într-un echilibru în raport cu interesele şi aptitudinile proprii şi aşteptările societăţii şi perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice pentru realizarea unui demers educaţional corect, bazat pe strategii moderne şi adaptat stilurilor diferite de învăţare ale elevilor.
Încurajăm participarea elevilor, sprijiniţi de cadre didactice, la activităţi şcolare şi extraşcolare menite să le stimuleze încrederea în forţele proprii, creşterea stimei de sine, de aşa natură încât deprinderea şi dorinţa de a învăţa să le rămână o permanenţă pe tot parcursul vieţii.
Legat de acest aspect, aş vrea să facem o paranteză şi să-mi spuneţi, domnule general, opinia dvs. despre învăţământul de performanţă. De pildă, ar trebui să ne uităm la şcoala finlandeză ca la cea mai performantă din lume? Ce are şcoala finlandeză şi noi nu avem?
Învăţământul de performanţă nu trebuie căutat numai în şcolile occidentale. Învăţământ de performanţă se realizează în şcoala românească din toate timpurile. Cu mijloace insuficiente uneori, e adevărat, cu eforturi mari pentru atingerea unor standarde ridicate, cu sacrificii din partea actorilor angrenaţi în actul educaţional, dar se face. Dovada o reprezintă locurile de frunte ocupate anual de elevii români la participările internaţionale. Personal, consider că este nevoie de o încurajare permanentă a celor capabili de performanţă, nu numai din partea şcolii româneşti, ci din partea întregii societăţi.
Vorbind despre modelele occidentale, vorbim de fapt despre o viziune diferită, o abordare de alt fel a ideii de educaţie. Poate că sistemul de învăţământ românesc a rămas prea mult timp ancorat în tipare tradiţionale, poate că societatea noastră nu a reuşit să-şi contureze în mod clar o viziune asupra idealului educaţional pe care doreşte să-l stabilească drept model, dar trebuie să recunoaştem că se fac permanent eforturi pentru alinierea şcolii româneşti la cea occidentală. Cu paşi mici, aţi putea spune, dar este nevoie să ne gândim că în acest sistem vorbim despre peste trei milioane de copii incluşi într-o formă sau alta de învăţământ care, alături de părinţii lor, nu pot fi bulversaţi de mişcări radicale şi rapide în tiparul educaţional. Consider că este nevoie de o adaptare din mers, prudentă, a acestui imens angrenaj care este sistemul de învăţământ.
Dacă ne uităm spre a face o comparaţie cu şcoala finlandeză, este necesar să vorbim despre elementul timp. Timpul este factorul-cheie, pentru că modelul finlandez de succes îşi are izvoarele la mijlocul secolului XIX, evoluţia sa fiind una de durată, cu un impresionant sprijin din partea populaţiei, atât din punct de vedere al efortului uman, cât şi din punct de vedere al celui financiar. În plus, nu este lipsit de importanţă aspectul stabilităţii legislative în domeniul educaţiei, de care şcoala finlandeză a beneficiat timp de 50 de ani.
Cum stă învăţământul mehedinţean la capitolul performanţă?
Învăţământul mehedinţean este în creştere la capitolul performanţă în ultima perioadă, încet, dar sigur. Dacă în anii anteriori vorbeam mai rar despre rezultate deosebite, azi putem vorbi deja despre participări şi concretizări în premii şi menţiuni ale acestor participări nu numai la concursuri şi olimpiade naţionale, ci şi la cele de nivel internaţional. Sunt adeptul unei stabilizări a situaţiei actuale în perspectiva unei creşteri graduale a performanţei mehedinţene. Avem fericita situaţie în care ne putem mândri atât cu elevi capabili de performanţă, cât şi cu personal didactic pregătit să îi conducă pe aceştia spre atingerea unui prag ridicat de realizări.
Este necesar, de asemenea, să precizez că elevii mehedinţeni nu stau mai bine în momentul actual numai la realizări de acest fel, ci şi la capitolul examene naţionale, procentul de promovare al acestora fiind în continuă creştere.
Este nevoie să facem o distincţie între dorinţa şi deschiderea şcolii mehedinţene de a oferi şanse egale tuturor copiilor mehedinţeni şi posibilitatea reală de a îndeplini acest deziderat. Noi suntem confruntaţi cu situaţii diverse, care pun probleme unei echităţi în demersul educaţional. Vorbim aici despre elevi cu posibilităţi reduse, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi proveniţi din medii nefavorabile unei corecte educaţii. Acest fapt nu ne opreşte să căutăm însă căi adecvate pentru asigurarea unei egalităţi de şanse. Facem eforturi pentru a asigura cheltuielile materiale pentru şcolile rurale izolate, cu elevi puţini, facem eforturi pentru a suplimenta cu activităţi finanţate din fonduri de coeziune acolo unde observăm că există riscul unei defavorizări educaţionale.
Cum colaboraţi cu comunităţile şi administraţiile locale? Este foarte important pentru şcoală să aibă parte de această susţinere.
Colaborarea cu autorităţile, începând de la cele centrale, judeţene şi ajungând până la autoritatea publică locală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, alături de colaborarea cu membrii comunităţilor mehedinţene, o pot trece fără doar şi poate la capitolul realizări. Avem şi dorim să menţinem o colaborare fructuoasă cu fiecare parte a societăţii care poate sprijini, într-un fel sau altul, demersul educaţional, dorim să construim o colaborare corectă între ofertanţii de educaţie şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai învăţământului mehedinţean. Insistăm permanent pe dezvoltarea de bune relaţii între şcoală-comunitate şi autorităţi locale, pentru că numai în acest fel putem vorbi despre o şansă corectă acordată actului educaţional.
Vorbiţi-ne despre cele mai importante parteneriate încheiate în ultima vreme de ISJ-ul pe care îl conduceţi.
Din punctul meu de vedere, toate parteneriatele încheiate de către instituţia pe care o conduc sunt importante, pentru că fiecare este menit să aducă o plusvaloare eforturilor noastre de a realiza un învăţământ de calitate. Avem parteneriate cu autorităţile publice, cu instituţii aflate în subordinea acestora, cu fundaţii şi asociaţii care au ca obiectiv susţinerea educaţiei la nivel judeţean. Parteneriatele încheiate, desfăşurate toate în bune condiţii de colaborare, vin să întărească rolul şcolii în comunităţile mehedinţene, menţin starea de echilibru în sistemul educaţional, oferind siguranţă suplimentară, servicii educaţionale extraşcolare, toate aflate în slujba aceluiaşi deziderat: creşterea calităţii educaţiei.
Recent, un foarte sonor scandal de corupţie dintr-o şcoală bucureşteană a determinat Ministerul Educaţiei să lanseze ceea ce el a numit Cruciada împotriva corupţiei din Educaţie. Este corect termenul?
Este o cruciadă, în măsura în care, metaforic vorbind, poate fi astfel denumită, axată pe conturarea unui învăţământ bazat pe înalte valori morale. Nu este corect ca în sistemul în care dorim să realizăm o educaţie de înaltă ţinută să facem loc sub nicio formă actelor de corupţie. Orice persoană, fie ea cadru didactic, elev sau părinte angrenat în activităţi ilegale, trebuie să fie conştientă că noi suntem duşmanii unui comportament antisocial, că nu tolerăm faptele de corupţie şi că vom lupta cu toate instrumentele legale împotriva acestor pete aduse pe obrazul învăţământului românesc. Salutăm orice demers al domnului ministru în acest sens, precizând că, în permanenţă, Inspectoratul Școlar Judeţean Mehedinţi, prin angajaţii săi, a promovat corectitudinea în sistemul educaţional.
Care sunt cele mai importante direcţii pe care veţi acţiona în anul 2014?
Prioritatea noastră este cea de a asigura un act educaţional eficient, care să conducă la dobândirea de competenţe în rândul beneficiarilor direcţi ai învăţământului mehedinţean, la crearea unui sistem de valori şi atitudini faţă de şcoală şi societate în rândul acestora. În acest sens, încercăm să atragem şi să păstrăm fiecare copil în învăţământul obligatoriu, făcând eforturi ca toţi elevii noştri să aibă acces la educaţie de calitate, de aşa natură ca aceştia să poată deveni membri integraţi ai comunităţii.
Suntem orientaţi spre rezultate şcolare bune, monitorizăm în permanenţă rezultatele şcolare la simulări şi examene, astfel încât gradul de performanţă al învăţământului mehedinţean să rămână înscris pe o traiectorie ascendentă. Ne dorim crearea, cu ajutorul partenerilor, a unui climat de siguranţă în şcolile noastre, astfel încât calităţile copiilor noştri şi profesionalismul cadrelor didactice să dea roade bune, folositoare societăţii mehedinţene şi, de ce nu, societăţii româneşti în ansamblul ei.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU
 
Programe variate de licenţă şi master în limba engleză în ţările scandinave cu ZERO taxe
 
Universităţi din Danemarca şi Suedia vor participa pe 21 februarie, între 14.00 şi 17.00, la Hotelul Novotel, din Bucureşti, la un eveniment dedicat educaţiei scandinave: „Education on Tour”. Elevii şi studenţii interesaţi să-şi continue studiile în străinătate vor putea discuta personal cu reprezentanţii universităţilor despre programele oferite şi condiţiile de aplicare. Participarea este gratuită, înscrierile se fac pe site-ul www.eef.ro.
Când vine vorba să alegi o destinaţie de studiu în străinătate, opţiunile sunt aproape nelimitate. Totuşi, Suedia şi Danemarca sunt în topul preferinţelor studenţilor internaţionali. Învăţământul scandinav este complet gratuit pentru studenţii UE şi este printre cele mai bine cotate în topurile globale, remarcându-se prin calitatea şi dimensiunea aplicată a programelor de licenţă şi master în limba engleză, precum şi excelentele oportunităţi de angajare după absolvire. Materiile şi subiectele sunt special concepute de către firme şi companii, de către potenţialii anagajatori, astfel încât, atunci când studentul se lansează pe piaţa muncii, să fie perfect pregătit să activeze în domeniul în care a terminat studiile. }ările scandinave sunt invidiate mai ales pentru calitatea vieţii. De exemplu, conform unui top global, danezii ar fi cei mai fericiţi oameni din lume. Au şi motive: locuiesc într-un mediu sănătos, prosper, în care tinerii au reale şanse de angajare după absolvire şi se bucură de salarii atractive, incomparabile cu cele din estul Europei. Mai mult decât atât, beneficiază de servicii medicale şi educaţionale gratuite, la care au acces şi românii în calitate de cetăţeni UE. Pe lângă faptul că studiile de licenţă şi master sunt gratuite în Danemarca, din acest an studenţii originari din UE primesc o bursă din partea statului danez în valoare de 720 de euro, în cazul în care demonstrează că lucrează legal în regim part-time, nu mai mult de 10-12 ore pe săptămână.
Education on Tour este organizat în România de către IEC – International Education Center şi EDvisory Education, organizaţii care îşi propun să promoveze şi să faciliteze studiile în străinătate pentru elevii şi studenţii români.