Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Invatamant superior » Întâlnire între reprezentanţii UNSR și ai Ministerului Educaţiei Naţionale

Întâlnire între reprezentanţii UNSR și ai Ministerului Educaţiei Naţionale

studenti

Tema principală a discuţiilor au reprezentat-o problemele curente ale studenţilor și situaţia actuală a învăţământului superior. UNSR a avut ca punct de interes major factorul social, de care universitatea nu poate să nu ţină cont, și cum poate răspunde MEN problemelor cu care tinerii se confruntă.

Un învăţământ de calitate nu trebuie să implice taxe ridicate sau costuri mari pentru studenţii care participă la acest proces, ba mai mult, trebuie susţinută performanţa. UNSR a solicitat creșterea fondului de burse trimis către universităţi, astfel încât să putem susţine performanţa și impulsiona studenţii către reușite academice. Din păcate, nu cunoaștem încă dacă există o creștere a cuantumului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2013-2014, rezultatele fiind așteptate după discuţia comisiilor pe Legea Bugetului de Stat 2014. De aceea, în luna decembrie vom mai avea o discuţie cu MEN privind cuantumul total și care va fi procentul distribuit către bursele sociale.

Ca urmare a solicitării UNSR de creștere a subvenţiei pentru cămine și cantine, MEN a comunicat o mărire a acesteia cu 6%, urmând ca de la 1 decembrie să se producă încă o suplimentare valorică de 10% a subvenţiei pentru cămine-cantine pe student, mărire care este cuprinsă în bugetul pentru anul 2014. Încă din 2008, aceste valori nu au mai fost modificate, această creștere fiind considerată unul dintre rezultatele pozitive privind întâlnirile dintre UNSR și reprezentanţii MEN și ai Guvernului României.

Din păcate, situaţia actuală prezintă un deficit de aproximativ 30.000 de locuri de cazare atât în Municipiul București, cât și în centre precum Iași, Pitești și Timișoara. Universităţi care oferă o programă educaţio­nală de calitate și de renume nu pot acoperi suficient din solicitările de cazare. Considerăm că prin acest deficit de locuri în cămine nu se poate asigura egalitatea de șanse în accesul la o educaţie de calitate și de aceea ar trebui elaborat un plan privind construcţia unor noi locuri de cazare și reabilitarea clădirilor ieșite din uz.

În cadrul discuţiei s-a cerut o corelare a Regulamentului de Acordare de Puncte de Credit pentru Voluntariat cu Legea Internshipului, astfel încât să se ajungă la un numitor comun al formei acestora din punct de vedere al scopului lor. Pentru un uz cât mai eficient al acestor doi poli, este necesară o interpolare a obiectivelor fiecărei reglementări amintite anterior. Și această problemă va fi dezbătută de către UNSR într-un timp cât mai scurt, pentru a răspunde eficient nevoilor studenţilor.

Președinte UNSR,

Șeila Abdulamit