Socialize

Facebook
Home » Management educational » Instruire personalizată și feedback instantaneu cu aplicația Plickers

Instruire personalizată și feedback instantaneu cu aplicația Plickers

În noua societate informațională, rolul profesorului este unul complex și dinamic, activitatea curentă la clasă necesitând inventivitate și creativitate. Tehnologia pune la dispoziția educației noi forme de interacțiune și comunicare între profesori și elevi.  Profesorul renunță astfel la funcția de informare și devine din ce în ce mai mult un animator și un autor de conținut educațional.

Plickers este un instrument puternic, simplu, care le permite profesorilor să colecteze date de formare, în timp real, fără a dispune de o dotare tehnică deosebită, acesta neavând nevoie decât de un telefon mobil.

Pentru a evalua o clasă, dascălul creează teste sau chestionare și le proiectează pe ecran. Elevii, cu ajutorul cardurilor de răspuns personalizate, indică varianta de răspuns. Această aplicație poate fi folosită și la începutul orei, aplicând un set de întrebări provocatoare pentru a trezi interesul pentru subiectul care urmează sau la finalizarea activității pentru un feedback rapid. Pentru a mări gradul de angajare al elevilor, profesorul le poate oferi elevilor autonomia de a crea întrebări care să poată fi utilizate pentru o scurtă examinare a informațiilor supuse evaluării.

Acest instrument se adresează elevilor cu abilități, niveluri și stiluri de învățare diferite și  poate valoriza și elevii mai emotivi care, în mod normal, evită să se angajeze la discuțiile din clasă.

Platforma  permite profesorilor crearea de întrebări însoțite și de imagini pentru o experiență îmbunătățită. Tabloul de bord pentru profesori oferă sfaturi utile, iar Centrul de ajutor răspunde la cele mai frecvente întrebări. Ca dezavantaj precizăm faptul că limitează tipurile de itemi la cei cu alegere multiplă sau duală.

Pentru a evalua o clasă, profesorul afișează întrebările pe ecran, iar elevii, cu ajutorul cardurilor de răspuns personalizate, răspund la întrebări cu alegere multiplă, întorcând foile sub diferite orientări pentru a indica varianta corectă (o latură pentru A, o alta pentru B și așa mai departe).

Profesorul scanează răspunsurile studenților cu ajutorul unui dispozitiv mobil dotat cu cameră video, variantele alese de elevi fiind înregistrate automat în contul acestuia. Cerințele pot fi proiectate automat pe un ecran în sala de clasă, și astfel se pot urmări răspunsurile fiecărui elev în timp real; și se pot lua decizii de instruire pentru fiecare clasă sau student.

După înregistrare, profesorul poate începe să creeze clase, completând și un formular cu informații detaliate: denumirea clasei, nivelul de studiu, disciplina; se poate atribui și o culoare pentru personalizare. Elevii se pot introduce cu nume și prenume, astfel că fiecare dintre aceștia pot observa dacă răspunsul furnizat a fost cel corect. (Pe proiector se vor afișa, în timp real, răspunsurile furnizate și varianta corectă). Pentru crearea testului se adaugă întrebările, una câte una, și se furnizează variantele de răspuns, bifând varianta corectă. Se salvează și se trece la itemul următor.

Înainte de testare trebuie verificat dacă dispozitivul este în poziție verticală (orientare portret) în timpul scanării, altfel aparatul va citi incorect cardurile. Uneori este necesară calibrarea orientării camerei prin rotirea dispozitivului, eventual de mai multe ori și, utilizând setările aplicaţiei instalate, se bifează varianta corectă la scanare. După ce toate întrebările au fost introduse, se inițiază testarea de pe smartphone, prin selectarea primei întrebări. Profesorul se asigură că fiecare card de răspuns a fost prins în cadru, verificând numărul scanat pe interfața aplicației care monitorizează răspunsurile colectate.

Generarea de statistici se realizează în timp real și se înregistrează automat în contul profesorului. Prin ușurința prin care se poate aplica, Plickers răspunde necesității critice a cadrului didactic de a obține rapid nivelul de progres al elevilor și de a se adapta corespunzător.

Plickers poate fi un instrument valoros pentru profesorii deoarece presupune o tehnologie limitată în sălile de clasă; există și ceva încântător de inteligent cu privire la simplitatea sa.

Prof. Monica SANDU, Școala Gimnazială Perieni, Vaslui, prof. Gabriel SANDU, Liceul Pedagogic Ioan Popescu, Bârlad