Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Grant SEE pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru“ Bacău

Grant SEE pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru“ Bacău

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru“, Bacău, este beneficiara unui proiect finanțat prin Granturile SEE (Mecanismul financiar SEE 2014‑2020), intitulat „Training Teachers to Impact 21st Century Students“ (TTI‑21), ID 2018‑EY‑PMIP‑R1‑0004. Acesta are ca scop dezvoltarea profesională a experților instituției, prin participarea unui număr de nouă formatori la cursuri de perfecționare oferite de instituții din Norvegia și Islanda. Proiectul a obținut o finanțare de 24.825 de euro și se va derula în perioada 1.10.2018‑30.09.2020.

Cursurile de formare cuprinse în proiect sunt:

The Teacher as a Change Agent – Norvegia, decembrie 2018 – în care se vor prezenta noi abordări în elaborarea programelor de formare cu accent pe învățarea colaborativă, bazată pe rezolvarea de probleme și dezvoltarea compe­tențelor necesare în contextul secolului XXI.

Assessment for learning – Islanda, martie 2019 – bazat pe prezentarea unor metode creative în abordarea evaluării.

Reaching, teaching and keeping our learners – Islanda, noiembrie 2019 – axat pe însușirea unor modalități de lucru cu elevi aflați în situații de risc, dezavatajați etc.

În urma participării la aceste cursuri, profesorii formatori vor împărtăși conținuturile formării colegilor din instituție și vor organiza workshopuri cu profesorii din școli, în special școli care se confruntă cu problema lipsei motivației din partea elevilor, risc de abandon școlar etc. Astfel, diseminarea va atinge toate grupurile țintă vizate – formatori, profesori, elevi și va atinge rezultatele propuse.

Prin intermediul acestui proiect, CCD Bacău intenționează să își consolideze rolul de furnizor de formare continuă a cadrelor didactice, în conformitate cu cerințele actuale, să îmbunătățească și să actualizeze oferta de formare pentru a veni în sprijinul nevoilor cadrelor didactice și, indirect, ale elevilor din școlile băcăuane.

 Prof. Gabriel LEAHU,
directorul CCD Bacău