FSE Spiru Haret solicită modificarea Legii Educației Naționale

1

Marius Ovidiu Nistor Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret solicită Ministerului Educației Naționale demararea negocierilor privind modificarea Legii Educației Naționale, astfel încât să fie introduse în acest act normativ un capitol distinct privind codul de etică profesională al cadrului didactic, precum și un capitol cu obligațiile părintelui/tutorelui în raport cu unitatea de învățământ. FSE Spiru Haret consideră că fără modificarea Legii Educației orice act administrativ care ar apărea ar fi lipsit de substanță. „Studiind Legea Educației Naționale, vom constata că sunt foarte multe articole ce privesc etica profesională în învățământul superior și doar unul în care se face referire la învățământul preuniversitar. Potrivit art. 98, alin. (2), lit. b), ar trebui să existe la nivelul unității un cod de etică profesională, de întocmirea căruia răspunde Consiliul profesoral. Acest cod însă nu poate fi realizat deoarece unitatea de învățământ nu are depar­tament juridic, care să acor­de consultanță în privința întocmirii lui. În același timp, tot potrivit Legii Edu­cației, ar trebui să existe și un contract educațional încheiat între unitatea de învățământ și părinte/tutore, care însă nu este aplicabil din cauza prevederilor ambi­gue din lege. Mai mult, contractul educa­țional cadru este anexă a Regula­mentului de Organi­zare și Funcționare a Unității de Învățământ Preuniversitar, care nici până la ora actuală nu a fost aprobat prin ordin al ministrului educației. Din această cauză, susținem că este nevoie de modificarea Legii Educației, în sensul reglementării acestor probleme, dar și a celor legate de finanțarea activităților extra­curriculare care se desfă­șoară în săptămâna «Școala Altfel»”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE Spiru Haret.
Având în vedere toate acestea, FSE Spiru Haret își arată disponibilitatea de a participa la orice fel de discuții și negocieri privind Legea Educației Naționale, în ansamblul ei, atât în privința problemelor semnalate, cât și a altor texte din actul nor­mativ care trebuie de urgență evaluate și schim­bate. (Departa­men­tul Co­mu­ni­care și Imagine al FSE Spiru Haret)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here