Flexibilizarea spațiului și a timpului pedagogic la nivelul sistemului și al procesului de învățământ (III)

0

Reconstrucția calendarului școlar, în vederea valorificării optime a resurselor naturale ale sistemului de învățământ, constituie un scop strategic care poate asigura flexibilizarea spațiului și a timpului pedagogic necesar în organizarea activităților de instruire într-un context deschis, la nivel formal, dar și nonformal. Un astfel de scop strategic implică însă opțiuni și decizii majore de politică a educației, care vizează următoarele imperative cu caracter axiomatic:
a) conștientizarea și asumarea unor priorități, cu efecte pozitive, valabile pe termen mediu și scut, la scara întregului sistem de învățământ;
b) reorientarea tuturor resurselor financiare existente spre realizarea acelor proiecte care corespund unor astfel de priorități pedagogice și sociale superioare;
c) subordonarea tuturor inițiativelor manageriale, obiectivelor generale ale procesului de învățământ angajate în proiectarea pedagogică a planului de învățământ și a progra­melor și manualelor școlare în sensul paradigmei curriculumului;
d) organizarea proiectării pedagogice a planului de învățământ și a programelor și manualelor școlare, dar și a activităților didactice (lecțiilor), în acord cu cerințele psihologice și sociale concentrate la nivelul tuturor scopurilor strategice, în general, a celui angajat în flexibilizarea timpului și spațiului pedagogic, în mod special;
e) realizarea fiecărei activități didactice concrete (lecții) la nivelul raporturilor optime între ceea ce „face profesorul la clasă” și ceea ce „trebuie să învețe elevul acasă”, în concordanță cu cerințele elementare de „igienă a învățării” în contextul fiecărei zile școlare.
Ultimul imperativ, cu caracter axiomatic, ar trebui să constituie obiect al inspecției școlare și criteriu valoric fundamental în aprecierea calității activității didactice a fiecărui profesor, implicit a fiecărui manager școlar.
În termeni praxiologici – de model teoretic aplicabil la nivelul unei practici pedagogice și sociale eficiente – scopul strategic al flexibilizării spațiului și timpului pedagogic la scara întregului sistem și proces de învățământ impune două opțiuni și decizii majore de politică a educației:
1) Asigurarea tuturor resurselor pedagogice (informa­ționale, umane, didactico-materiale și financiare) necesare pentru revenirea la singura formulă normală de organizare a spațiului și timpului pedagogic la nivelul corelației optime dintre: a) instruirea formală într-un singur schimb – dimineața, între orele 8-12 (13, 14); b) instruire nonformală (comple­mentară cu instruirea formală), realizabilă după-amiază, în cadrul aceluiași spațiu școlar, în alte spații școlare, la bibliotecă, acasă etc., într-un timp pedagogic care respectă cerințele elementare de igienă a învățării, dar și de realizare a unor activități sportive și artistice, absolut necesare din perspectiva dezvoltării normale a elevului.
2) Avansarea unui model de calendar școlar/univer­sitar care să susțină optimizarea raportului dintre spațiul și timpul instruirii formale – nonformale la nivelul întregului an de învățământ. Un astfel de model pedagogic, de valori­ficare globală a resurselor naturale ale sistemului de învățământ, ar putea include o structură de organizare flexibilă, în egală măsură stabilă și deschisă, a spațiului și timpului pedagogic școlar/universitar:
A) Semestrul I. 1 octombrie – 10 februarie, cu vacanță de Crăciun de 2 săptămâni.
B) Vacanță intersemestrială. 11 februarie – 4 martie.
C) Semestrul al II-lea. 5 martie – 30 iunie, cu vacanță de Paște de 2 săptămâni.
D) Vacanță interanuală. 1 iulie – 31 august, cu diferite oferte de activități nonformale/consultații de grup și indivi­duale etc., pentru sesiunile de examene din luna septembrie.
E) Perioada 1 – 30 septembrie. Perioadă rezervată special pentru organizarea: a) examenelor elevilor (corigențe, reexaminări, bacalaureat, admitere învățământ superior etc.); b) examenelor profesorilor (definitivat, grade didactice, concursuri etc.); c) activităților specifice cadrelor didactice în perspectiva viitorului an de învățământ (proiectare, perfecțio­nare, consfătuiri, consultații pedagogice etc.).
Prof. univ. dr. Sorin CRISTEA
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here