Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Finalizarea etapei de evaluare a calității științifice a proiectelor de manuale școlare

Finalizarea etapei de evaluare a calității științifice a proiectelor de manuale școlare

Ca urmare a derulării procedurii de licitație deschisă în vederea asigurării manualelor școlare, în anul școlar 2019‑2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Centrul Național de Evaluare și Examinare, în calitate de autoritate contractantă, a comunicat ofertanților, pe data de 13 iunie 2019, rezultatele evaluării calității științifice a proiectelor depuse.

Astfel, au fost admise 104 proiecte de manuale școlare și respinse 72. Din cele 72 de proiecte, 17 au fost respinse ca fiind „neconforme“ și 55 au fost respinse, având mai puțin de 95 puncte.

Aceste rezultate au fost comunicate ofertanților, care au dreptul de a contesta rezultatele în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Licitația a fost lansată pentru manualele de clasa a VII‑a, precum și pentru manualele școlare necesare elevilor din clasele I‑VI pentru care fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile‑cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.

Ofertanții au depus 176 de proiecte de manuale școlare. Au fost înscrise oferte pentru toate disciplinele din trunchiul comun pentru clasa a VII‑a și pentru o bună parte din disciplinele de clasa a VI‑a rămase neofertate în anul 2018.

Nu au fost depuse oferte pentru disciplinele care presupun un tiraj redus al manualelor școlare.

Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu s‑au primit oferte, MEN aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, Anexa nr. 3 a OMEN nr. 3103/2019.

În vederea evaluării calității științifice a proiectelor de manuale școlare au fost cooptați, prin apel public, în calitate de experți, profesori din învățământul superior sau preuniversitar, care au titlul științific de doctor sau cel puțin gradul didactic I.

Evaluarea calității științifice a conținutului fiecărui proiect a fost realizată de către cinci experți cooptați. Conform metodologiei, un proiect de manual școlar poate fi acceptat, dacă întrunește minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile.

Pentru asigurarea unor manuale școlare de calitate,  prin OMEN nr. 3103/2019 au fost regândite punctajele aferente descriptorilor de calitate, astfel încât evaluarea s‑a centrat pe criterii precum corectitudinea manualului din punct de vedere științific, corelarea cu programa școlară, adecvarea conținutului la vârsta elevului etc.

Până la finalizarea procedurilor prevăzute de Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3103/2019, toate comunicările se vor efectua exclusiv cu ofertanții, acestea nefiind publice.

Biroul de Comunicare al MEN