Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Federația Sindicatelor din Educație SPIRU HARET a finalizat proiectul „PACT-E Parteneriate de Calitate pentru Educație”

Federația Sindicatelor din Educație SPIRU HARET a finalizat proiectul „PACT-E Parteneriate de Calitate pentru Educație”

FSE Spiru Haret

Federația Sindicatelor din Educație SPIRU HARET a finalizat proiectul POSDRU/93/3.3/S/49992 „PACT-E Parteneriate de Calitate pentru Educație”. La Conferința de închidere, managerul de proiect, prof. Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE Spiru Haret, a prezentat desfășurarea acestuia și a modului în care obiectivele proiectului au fost atinse. Au participat reprezentanți ai beneficiarului, FSE Spiru Haret, și ai partenerului, Fundația CODECS pentru Leadership, membri ai echipelor de management și de implementare, formatori, reprezentanți ai mass-media. A fost relevată importanța proiectului, prin temă, conținut și prin felul în care a fost implementat, pentru învățământul românesc și pentru modernizarea acestuia la nivelul exigențelor din Uniunea Europeană.
Proiectul a debutat la data de 1 iulie 2010, s-a derulat timp de 36 de luni și s-a încheiat pe data de 30 iunie 2013. Proiectul și-a atins obiectivul principal, și anume dezvoltarea de parteneriate, rețele la nivel național și european, între reprezentanți ai societății civile și ai administrației publice, în vederea creșterii calității actului educațional.
Acest lucru a fost posibil prin realizarea schimbului de bune practici care a avut loc în Ungaria, în scopul dezvoltării de parteneriate cu alte cadre didactice la nivel european. La această activitate au participat 75 de cadre didactice din județele Hunedoara, Dolj, Teleorman, Iași și municipiul București. Cele 75 de persoane au fost grupate în 5 serii a câte 15 persoane/serie, iar activitățile s-au desfășurat în următoarele locații: LICEUL „Erzsébetvárosi Kéttannyelv – Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola” – Budapesta – grupul din București; LICEUL „Szent László Általános Iskola” – Budapesta – grupul din Teleorman; LICEUL „Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium” – BÉKÉSCSABA – grupul din Hunedoara; LICEUL „Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium” – Budapesta; Iași – LICEUL „Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképz – Iskola, Kollégium” – GYULA – grupul din Dolj.
Schimbul de bune practici a avut ca rezultat crearea de parteneriate între unitățile de învățământ din România și cele din Ungaria.
În egală măsură, organizarea Atelierului „Calitate prin parteneriate” a ajutat la soluționarea unor probleme ridicate la mesele rotunde de dialog social și a ajutat la realizarea de analize asupra legislației muncii și a legislației din domeniul educațional.
Atelierul „Calitate prin parteneriate” a inclus două componente: compilarea propunerilor de modificare a legislației realizate la nivel local într-un document integrator și atelierele de lucru cu experții în domeniu pe următoarele teme: standarde ocupaționale (studii de caz transnaționale), curriculum, cariera didactică. În ceea ce privește propunerile de modificare a legislației, acestea au fost dezbătute în cadrul meselor rotunde de dialog social de la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.
La mesele rotunde de dialog social s-au dezbătut și modificat următoarele acte normative: Ordonanța de urgență nr. 75/2005 aprobată cu modificări prin Legea 87/2006 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a educației naționale; Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; Ordinul nr. 6143/2011 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; Curriculum și metode de predare; Legea nr. 62/2011 a dialogului social; Legea nr. 319/2006; Legea securității și sănătății în muncă; Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
De asemenea, proiectul a avut ca obiectiv secundar diversificarea activității cadrelor didactice și dezvoltarea de competențe de limbi străine, operare PC, formare de formatori și management de proiect.
Cadrele didactice selectate au participat la următoarele cursuri de formare: 1. Limbi străine: Engleză și Franceză – 375 de persoane formate și cel puțin 95% de diplome de participare eliberate; 2. Operare PC – 375 de persoane formate și cel puțin 95% de diplome de participare eliberate; 3. Formare de Formatori – curs acreditat CNFPA – 349 de absolvenți; 4. Manager de proiect – curs acreditat CNFPA – 354 de absolvenți.
S-au acordat subvenții/premii cadrelor didactice care au fost selectate din grupul-țintă al proiectului, au participat și au promovat cel puțin unul din cursurile de Formator de formator și Manager de proiect și care nu au participat la schimbul de bune practici din Ungaria, astfel: București – 54; Teleorman – 55; Hunedoara – 59;
Dolj – 60; Iași – 60.
În concluzie, acest proiect a avut următoarele rezultate: 15 serii cursuri lingvistice, în 5 județe; 25 serii cursuri operare PC, în 5 județe; 25 serii cursuri acreditate CNFPA formare de formatori, în 5 județe; 25 serii cursuri acreditate CNFPA manager de proiect, în 5 județe; 20 rapoarte de evaluare; cel puțin 1000 de chestionare de analiza necesităților de instruire completate și analizate; 6 module de curs realizate; 9 propuneri de modificare a legislației finalizate; 5 mese rotunde, câte una pentru fiecare regiune; cel puțin 200 de persoane participante în cadrul meselor de dialog social; 75 de persoane în schimb de bune practici în 5 licee europene; 9 legi/ ordine analizate; 30 de propuneri parțiale de modificare a legislației.

Teodora BANAȘ