„Este onorant să fii elev sau profesor în această «catedrală» a învăţământului românesc”

1-1-1Interviu cu prof. Vasile Ciuchină, directorul Colegiului Naţional Vasile Alecsandri, din Galaţi
Domnule director, care este secretul renumelui de care se bucură CNVA în Galaţi?
Nu este, cred, un secret, ci aş afirma că este o evidenţă a unei prezenţe semnificative în viaţa culturală, literară şi ştiinţifică a comunităţii gălăţene, o tradiţie care s-a dezvoltat în timp şi care a devenit vizibilă la nivel naţional şi internaţional.
Cât de veche este această instituţie de învăţământ românesc?
Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, din Galaţi, este continuatorul Gimnaziului de Băieţi din Galaţi, înfiinţat la 26 noiem­brie 1867, în urma strădaniei şi demersurilor făcute de marele om de cultură, om politic şi istoric V.A. Urechia, urmaş al cronicarului Grigore Ureche. Este o mândrie pentru noi, gălăţenii, că V.A. Urechia este printre personalităţile remarcabile care au determinat înfiinţarea Academiei Române şi a Ateneului Român. Peste doi ani vom aniversa un secol şi jumătate de existenţă ca instituţie de învăţământ.
Vechimea vă legitimează ca un colegiu de elită? Sau mai este nevoie de ceva?
Vechimea este un aspect important, dar legitimitatea ca instituţie de elită a învăţământului gălăţean şi românesc a dobândit-o în timp prin rezultatele remarcabile obţinute de profesori şi elevi în competiţii naţionale şi internaţionale, prin afirmarea multora dintre absolvenţi ca personalităţi remarcabile ale ştiinţei, culturii şi artei sau ca specialişti de valoare în diverse domenii, ca oameni politici implicaţi în dezvoltarea comunităţii sau a ţării. Amintesc în acest sens pe Agricola Cardaş (promoţia 1901) – specialist în biologie, agronomie şi zootehnie, fondatorul Institutului Agronomic din Iaşi, Constantin Budeanu (promoţia 1901) – academician, unul dintre fondatorii învăţământului electrotehnic din România, Corneliu Botez (promoţia 1885) – magistrat şi publicist, iniţiatorul dezvelirii primului bust al lui Mihai Eminescu (în noiembrie 1889) şi a monumentului omagial de la Galaţi (octombrie 1911), dedicat de asemenea poetului naţional, Dimitrie Cuclin (promoţia 1903) – academician, muzicolog şi mare om de cultură, Constantin Drâmbă (promoţia 1926) – academician, matematician şi astronom, Virgil Madgearu (promoţia 1907) – academician, economist şi sociolog, Mircea Petrescu Dâmboviţa (promoţia 1933) – academician, istoric şi arheolog, Temistocle Popa (promoţia 1940) – compozitor, Cătălin Popovici (promoţia 1928) – academician, astronom, astrofizician şi matematician, Gheorghe Zane (promoţia 1916) – academician, istoric şi economist, Constantin Velichi (promoţia 1930) – istoric, filozof şi literat, Camil Ressu (promoţia 1896) – academician, pictor, Călin Radu Beşliu (promoţia 1949) – fizician, specialist de mare valoare în fizica nucleară şi a particulelor elementare, Adrian Bejan (promoţia 1966) – mare specialist în termotehnică, profesor la Universitate Duke din SUA.
Care este, în opinia dumneavoastră de director, dar şi de cadru didactic, formula calităţii, a performanţei în educaţie?
Performanţa în educaţie se poate realiza numai printr-o foarte bună pregătire de specialitate, prin entuziasm şi dedicaţie, prin efort continuu şi prin devotament pentru meseria de profesor. Aş mai adăuga la toate acestea (cu riscul de a părea depăşit pentru unii) spiritul de sacrificiu (cred în legenda meşterului Manole).
Dotările unei instituţii de învăţământ joacă un rol important, trebuie să recunoaştem, în alinierea la învăţământul european al secolului XXI. Pe ce se sprijină din acest punct de vedere CNVA?
Dotările unei instituţii de învăţământ au un rol important în realizarea unor activităţi de calitate şi de performanţă. Aş argumenta această afirmaţie prin menţionarea că în 1892, ctitorul instituţiei noastre, V.A. Urechia, a donat liceului biblioteca personală, care conţinea peste 5000 de volume. Ulterior, fondul de carte s-a îmbogăţit prin achiziţii şi donaţii, astfel că, la începutul secolului XX, liceul nostru avea cea mai completă bibliotecă din ţară, care înlesnea accesul elevilor la diverse domenii de cunoaştere şi lectură. Acum, bineînţeles că dotările vizează calculatoare de ultimă generaţie, mijloace audiovizuale moderne, centre de documentare informatizată. Acestea permit stabilirea de conexiuni cu diverse instituţii şi scoli din orice zonă a lumii. În preocuparea mea ca director şi în colaborarea cu părinţii sau diverse alte instituţii intră şi actualizarea dotărilor laboratoarelor şi claselor cu echipamente modernizate.
Ce rol are directorul liceului în procesul asigurării şi dezvoltării calităţii în educaţie şi a obţinerii performanţelor? Ce rezultate vă definesc ca liceu de elită? Sunteţi una dintre cele mai bune instituţii de învăţământ preuniversitar din ţară.
Rolul hotărâtor în obţinerea performanţelor şcolare într-o şcoală îl au profesorii. Ei asigură continuitatea şi evoluţia perfor­manţelor şcolare. Directorul este catalizatorul acestor activităţi, este cel care direcţionează resursele financiare şi de timp necesare pentru a evita fenomenele de supraîncărcare şi suprasolicitare generate de ideea de a performa.
Ca liceu de elită în învăţământul românesc ne afirmăm prin clasarea cu regularitate pe primul loc în ultimii 30 de ani la nivelul judeţului Galaţi şi pe primele locuri în liceele din ţară în ultimii
10 ani. Amintesc în acest sens:

  • Clasarea pe locul al treilea pe ţară în competiţia „Zece pentru România”, organizată de postul Realitatea TV `n anul 2010.
  • Clasarea pe primul loc în ţară din cele peste 1300 de licee în clasamentul făcut de site-ul www. admitere.ro pe baza rezultatelor la admitere, la olimpiadele şcolare şi la bacalaureat în anul 2010-2011.
  • Obţinerea calificativului „Excelent” la evaluarea făcută de ARACIP în anul şcolar 2012-2013.
  • Obţinerea locului I la competiţia „Cel mai iubit liceu” în anul şcolar 2012-2013.
  • Admiterea cu regularitate în ultimii cinci ani a unui procent de peste 23% dintre elevii noştri la universităţi de mare prestigiu din Anglia, Franţa, Olanda, Danemarca, Germania, SUA.

Vă consideraţi un liceu de nivel european?
Prin admiterea la universităţi din Europa şi SUA, aşa cum am precizat anterior, prin performanţele realizate la olimpiadele şcolare din ultimii ani, suntem cu siguranţă un liceu de nivel european. Nivelul înalt de pregătire pe care îl asigurăm elevilor voştri este confirmat de semnalele pe care le trimit diverse universităţi celebre din lume cu privire la performanţele realizate de aceştia în cursul anilor de studiu.
Ce urgenţe, perspective vă aşteaptă la nivel de leadership?
Ca urgenţe, aş menţiona necesitatea modernizării unor spaţii de învăţământ şi extin­derea spaţiilor prin realizarea unor con­strucţii- anexă, care să permită desfăşurarea unui program prelungit în colegiu, de tip after school.
Ce se vede în viitor pentru CNVA? Cum vedeţi devenirea acestui prestigios colegiu în spaţiul învăţământului european?
Aşa cum se afirmă adesea, cunoscând trecutul, luând în considerare prezentul, poţi prefigura viitorul. Cred că şi în trecut, şi în prezent este onorant să fii elev sau profesor în această „catedrală a învăţământului românesc” reprezentată de Colegiul Naţional Vasile Alecsandri. Şi acum, şi în viitor, pentru tinerii din zona Dunării de Jos, colegiul nostru este şi va rămâne o adevărată „stea polară”, care le va sprijini şi îndemna evoluţia pe drumurile vieţii.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU