Educaţie pentru valorile naţionale

Carol IUn gest cu o deschidere educativă a cărei necesitate se impune stringent în ziua de azi a făcut Fundaţia Dignitas, prin oferirea unei piese excepţionale de patrimoniu în custodie Muzeului Naţional de Istorie a României: arborele genealogic al regelui Carol I, imprimat la Viena în 1889, decorat cu folie de aur, cu cifra regelui şi cu stema regatului, tipărit pe carton caşerat pe pânză, păstrat într-un etui special din lemn îmbrăcat în piele de culoare roşie.
Document istoric şi obiect de artă, piesa a aparţinut Casei Regale a României şi oglindeşte genealogia tuturor familiilor domnitoare din Europa, sugerând, încă de la acea vreme, o uniune la nivelul continentului prin ADN, după cum remarca dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul general al Muzeului Naţional de Istorie a României, cu ocazia predării în custodie, pe o perioadă de cinci ani.
În contextul aceluiaşi eveniment, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, membru al Consiliului Consultativ al Fundaţiei Dignitas, evidenţia calitatea deosebită a regelui Carol I de a preţui valoarea muncii, a banului, ceea ce se regăseşte în „chibzuiala cu care a construit instituţii, a creat o bună parte a României moderne”.
Fundaţia Dignitas defineşte motivul care stă la baza creării sale „ca o reacţie la profunda criză morală în care se află societatea românească”. Promovând valori din cele mai diverse domenii, fundaţia îşi asumă inclusiv un rol educaţional, pe care-şi propune să-l concretizeze prin gesturi precum această punere în circuitul public a unei piese documentare rare. De asemenea, urmăreşte consecvent atragerea mediului academic – profesori, studenţi, masteranzi, doctoranzi – în cercetări, exprimări de atitudini şi formulări de propuneri vizând generarea unor politici publice. Asumându-şi misiunea „de a identifica şi încuraja valorile autentice şi performanţa în toate domeniile, astfel încât acestea să constituie o bază solidă a comunităţilor şi a societăţii în ansamblul său”, Fundaţia Dignitas „îşi propune să implice elitele societăţii în proiecte economice, sociale, culturale şi educaţionale, care să facă din demnitate o realitate pentru toţi”. (F.A.)