Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Cultura » Educație pentru apropiere între oameni

Educație pentru apropiere între oameni

Vremea de frumoasă tradiție a sărbătorilor iernii şi-a găsit unul dintre repere în forfota oraşului şi în nevoia personală a fiecăruia de a fi apropiat de semeni odată cu derularea celei de-a VII-a ediții a evenimentului pe care-l reprezintă expoziția Etno-Rustica, organizată de compania Amplus International Ltd. la Palatul Național al Copiilor.

 O manifestare complexă, interactivă, şi-a susținut din plin valențele educative atât prin cadrul organizatoric şi prin conținutul bogat, cât şi prin profilul participanților, al susținătorilor şi al ofertei tematice. Încadrat într-o tradiție culturală şi comercială de peste douăzeci de ani, care îi conferă o statornicie recunoscută la nivelul pieței editoriale şi, în sens cuprinzător, a celei educaționale, evenimentul a beneficiat de girul Guvernului României – prin Departamentul pentru Relații Interetnice şi de parteneriate active la nivel editorial şi instituțional-administrativ.

Universul cărții, lumea muzicii, fascinația darurilor, chemarea turistică, tentațiile gastronomice şi, peste toate, plăcerea de reunire şi de dialog s-au regăsit într-un tablou interetnic elocvent pentru ceea ce trebuie să însemne apropiere, cunoaştere, identitate şi integrare. Sunt elemente pe care, în calitate de gazdă şi de organizator al evenimentului, directorul general al companiei Amplus International Ltd., Maria Stancu, le-a subliniat în fața oaspeților, a expozanților, a creatorilor de artă şi de produse reunite, deloc întâmplător, într-un spațiu de tradiție al copilăriei, al tinereții, al inteligenței valorificate.

La rândul său, Gheorghe Pețu, consilier al primarului general al municipiului Bucureşti, prof. dr. Sorin Oprescu, a reiterat nevoia de toleranță între oameni, ca fundament al propagării ideilor generoase.

Reprezentări etnice din spațiul românesc s-au aflat împreună, într-un tablou multicolor de artă populară şi artă culinară, dominat de înțelepciune şi tradiție. Li s-au asociat prezențe îndepărtate, din spațiul asiatic şi din cel sud-american.

Valențe creative, intelectuale

 Oferta acestui veritabil târg de sezon, cu valențe creative şi intelectuale deschise larg spre publicul pe cât de numeros, pe atât de variat, a cuprins o gamă complexă de atracții, sub semnul mesajului comun de bun-simț. Cartea s-a regăsit în poziție privilegiată grație prezenței unor edituri de top în lumea ideilor şi a realizărilor educaționale. Astfel, s-au dovedit de succes propunerile Editurii Aramis, orientate ferm către nou, către dezvoltarea creativității utilizatorilor; şi nu au fost puțini, judecând după prezența de la stand! Un interes aparte a produs veritabila provocare creativă îmbinând cuvântul tipărit cu deschiderea către practică, în seria de lucrări prin care foarte micii consumatori de lectură sunt invitați, în acelaşi timp, să-şi confecționeze singuri ba jucării, ba moara de vând, ba caruselul, ba stadionul de fotbal. În aceeaşi ofertă de la Aramis, la fel de apreciate au fost seturile de ornamente provocatoare pentru inventivitate: Sacul Moşului, Bradul.

Editura Minerva, consecventă cultivării valorilor clasice, în concordanță cu cerințele curriculare, a oferit nume de referință pentru lecturile elevilor, între care Ioan Slavici, Mihail Sebastian, Mark Twain.

Ştiință şi estetică

 Carte şcolară şi, în general, carte utilă învățării şi educației a prezentat din belşug grupul editorial Semne-Artemis. Un susținător al întregii expoziții de carte s-a dovedit a fi Editura Hasefer.

Instituții de referință, precum Ministerul Afacerilor Interne şi Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci, şi-au argumentat din plin deschiderea prin propriile publicații către nevoia de informare şi de educare a publicului, îndeosebi a celui tânăr, aflat în formare.

O frumoasă pledoarie pentru lucrul practic, generator de obiecte unicat, în acelaşi timp estetice şi funcționale, a fost prezentată de Tinnia Decor.

Un loc de atracție irezistibilă l-a constituit Casa Româno-Chineză, cu ofertă vastă de programe educative, culturale, adresate publicului şi potențialilor parteneri, dincolo de expoziția actuală.

Invitație la redescoperirea valorilor

 Etno-Rustica 2013 a fost şi un spațiu al muzicii, cu precădere prin oferta bogată de înregistrări, foarte multe valorificabile în scop didactic. Totodată, grupuri vocale, solişti şi instrumentişti au oferit recitaluri purtând amprenta farmecului şi individualității etnice şi au beneficiat de aplauze şi de laude chiar entuziaste. Fanfara Jandarmeriei, aproape, şi de această dată, de lumea educației, a încântat prin sonorități artistice.

Dragostea de natură şi grija pentru protejarea mediului au avut reprezentarea lor cu personalitate reconfirmată în acelaşi microcosmos creat la Palatul Național al Copiilor, prin oferta de vacanțe la țară prezentată de ANTREC.

În ansamblu, evenimentul reprezentat de Etno-Rustica din această iarnă a reconfirmat nevoia de manifestări autentice, deschise şi atractive, dominate de căldură sufletească şi de bucurie trăită sincer, din care se pot învăța atâtea.

F. IONESCU