Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Educația reprezintă un proces complex, care se construiește în jurul elevului”.Interviu cu prof. Ana Moldovan, inspector general al ISJ Maramureș

„Educația reprezintă un proces complex, care se construiește în jurul elevului”.Interviu cu prof. Ana Moldovan, inspector general al ISJ Maramureș

Interviu cu prof. Ana Moldovan, inspector general al ISJ Maramureș

Prof. Ana Moldovan

Prof. Ana Moldovan

Stimată doamnă inspector general, un aspect pe care revista noastră îl aduce în ultima vreme în atenția tuturor inspectoratelor școlare este gradul tot mai scăzut de pregătire a elevilor la nivel național, fapt probat și anul acesta de rezultatele obținute la examenele naționale. Ce rezultate s-au obținut în Maramureș și cum abordați dumneavoastră această situație devenită deja îngrijorătoare?

Rezultatele la examenele naționale în județul Maramureș nu se află sub cele medii la nivel național. La prima sesiune a bacalaureatului, din iulie 2013, județul nostru a ocupat un loc onorabil, fiind situat între primele 15 județe ale țării, cu un procent de promovare de 61,10%. Totodată, 5 elevi maramureșeni au obținut media 10 în prima sesiune a acestui examen. În ceea ce privește evaluarea națională, 75,38% dintre elevii maramu­reșeni au obținut medii peste 5.

În privința gradului scăzut de pregătire a elevilor la nivel național, aspectul este relativ. Avem și rezultate excelente în confruntările științifice naționale și internaționale. La nivelul județului Maramureș, alături de remarcabile performanțe la olimpiadele naționale, avem, în 2013, medaliați cu aur la olimpiadele internaționale de matematică și de astronomie.

Creșterea calității actului educațional și a performanțelor școlare rămâne preocuparea noastră constantă, materializată în planuri remediale la nivelul fiecărei unități de învățământ, în inspecții tematice și în programe de formare profesională a cadrelor didactice. Totodată, s-au efectuat demersuri de consiliere a tuturor actorilor educaționali: elevi, părinți și profesori.

Marile probleme ale începutului de an au fost legate și acum, ca de fapt în toții anii din ultimele două decenii, de starea deplorabilă a multor instituții de învățământ, mai ales din zona rurală. Ne puteți face un tablou al situației în județul dvs.?

La începutului anului școlar 2013-2014, în județul Maramureș funcționează 173 de unități școlare cu personalitate juridică. În ceea ce privește lucrările nefinalizate, nu s-au înregistrat probleme deosebite, care să afecteze spațiul în care se desfășoară procesul instructiv-educativ. Totodată, trecerea clădirilor în administrarea primăriilor presupune continuarea reabilitării și modernizării spațiilor în funcție de bugetul alocat de către consiliile locale.

Cum se înțelege școala maramureșeană cu comunitățile locale? Au înțeles acestea locul pe care îl ocupă educația în evoluția unui tânăr?

Beneficiem, la nivel județean, de o colaborare foarte bună cu partenerii educaționali: Prefectura, Consiliul Județean, primării. Acest fapt ne oferă șansa de a interveni eficient și cu celeritate acolo unde apar probleme și de a găsi, împreună cu toți factorii implicați, soluții pentru rezolvarea situațiilor trenante, legate de finalizarea unor investiții în infrastructură, pentru asigurarea condițiilor fizice optime desfășurării procesului instructiv-educativ.

Din acest punct de vedere, există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanță și calitate, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și al copiilor și, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unitățile de învățământ maramureșene?

Performanța și calitatea reprezintă țintele noastre principale, în atingerea lor fiind implicați o serie de factori majori, ce țin atât de dimensiunea umană a actului educațional, cât și de dimensiunea materială a acestuia. Astfel, demersurile noastre se centrează pe asigurarea condițiilor necesare pentru ca elevii noștri să beneficieze de un act educațional de calitate, prin intermediul căruia să poată să ajungă la performanță.

În continuarea aceleiași idei, vorbiți-mi în încheiere de preocuparea ISJ Maramureș pentru informatizarea, digitalizarea învățământului maramureșean, dar și despre creșterea gradului de pregătire a personalului didactic.

Toate demersurile noastre au în centru preocuparea pentru asigurarea condițiilor necesare ca elevii maramureșeni să primească o educație ce le va permite să se implice activ în dezvoltarea societății noastre. Iar cum societatea este una extrem de dinamică, și mijloacele prin care se desfășoară actul educațional trebuie mereu adaptate la evoluția, până la urmă firească, pe care o parcurgem cu toții. Instituția noastră este partener și beneficiar în multe proiecte ce au ca obiectiv informatizarea și digitalizarea învățămân­tului. Pe lângă evoluția tehnicii, există, de asemenea, și o evoluție deosebită a factorului uman implicat în procesul educațional, în acest sens remarcându-se o preocupare constantă legată de perfecționarea cadrelor didactice, de creșterea gradului de pregătire a personalului didactic. În concluzie, educația reprezintă un proces complex, care se construiește în jurul elevului și care nu poate să funcționeze decât dacă toți factorii implicați în acest proces se implică activ și responsabil în ceea ce înseamnă până la urmă dezvoltarea și stabilitatea societății noastre.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU