Socialize

Facebook
Home » Univers editorial » Noutati editoriale » Dinspre trecut spre viitor

Dinspre trecut spre viitor

(Alianța Colegiilor Centenare. Premiul „Lykeion“, Tradiție și calitate.)


Volumul Tradiție și calitate reflectă activitatea Alianței Colegiilor Centenare, strădaniile conducerii și ale membrilor ei de a contribui nu numai la păstrarea și valorificarea unei impresionante tradiții, ci și la asigurarea unei calități deosebite a învățământului în prezent și la configurarea unui viitor al școlii românești, vrednic de memoria străluciților ei înaintași. Alianța Colegiilor Centenare, care a sărbătorit în 2018 zece ani de la întemeiere și care se mândrește cu Înaltul Patronaj al Maiestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, reunește valorile și energiile celor mai bune licee din țară. După cum amintește profesorul George Cazacu, președintele ei fondator, statutul asociației prevede „promovarea calității învățământului românesc preuniversitar, prin creșterea autorității școlii, ca instituție menită să consacre primatul valorilor intelectuale și morale, necesare bunului cetățean“.

Sunt cuprinse în carte studii privind istoria colegiilor centenare, care oferă sinteze cuprinzătoare despre evoluția lor pe îndelungate perioade de timp și altele, în care cititorul interesat poate găsi detalii despre un moment, fericit sau dramatic, din devenirea acestor școli de prestigiu, care se împletește cu istoria mare a României. Se rețin articole precum cel al prof. dr. Ovidiu T. Pop și prof. Carmen Bratosin, care cercetează începuturile Liceului Mihai Eminescu, din Satu Mare, în contextul organizării învățământului românesc din Transilvania după Marea Unire, sau cel al prof. dr. Marcel Țena despre Colegiul Național Sfântul Sava sub ocupația germană din timpul Primului Război Mondial. Sunt consacrate sinteze istorice colegiilor din Iași, Craiova, Brașov, Bacău, Rădăuți, Zalău și Lugoj.

Mai multe studii de sinteză dovedesc adevărul următoarei afirmații cuprinse în articolul despre colegiile brașovene: „Se pare că în aproape toate marile orașe unde există două sau mai multe colegii centenare, acestea au multe puncte comune atât în ceea ce privește istoria lor, cât și spiritul care le-a străbătut de-a lungul anilor“. (Prof. Octavian-Florin Polexa, Manuel-Iulian Cazac, Dragoș Dragomir). Într-adevăr, același decret domnesc din 1859 care consfințește denumirea Gimnaziului Sfântul Sava hotărăște înființarea a încă două unități de învățământ: Gimnaziul lui Lazăr și Gimnaziul lui Matei Basarab, din acesta din urmă luând naștere în 1878 Gimnaziul Cantemir-Vodă, dar și Gimnaziul clasic Gheorghe Șincai, în 1892. Cât despre Gimnaziul Mihai cel Mare, viitorul liceu Mihai Viteazul, acesta a luat ființă, în 1865-1867, în chiliile Mănăstirii Sfântul Sava, unde își începuse anterior existența și colegiul cu acest nume (George Cazacu, Marile licee bucureștene, o cale și o speranță!). La Craiova, Gimnaziul Real (Colegiul Național Frații Buzești de azi) și-a început activitatea în localul Liceului Carol I (Zamfirică Petrescu, Carmen Ștefănescu, Ileana Didu, Colegiul Național Frații Buzești, din Craiova: O istorie a devenirii). Aceleași strânse legături și între liceele militare: Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir, de la Breaza, este continuatorul Liceului Militar Nicolae Filipescu, de la Mănăstirea Dealu, iar Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, de la Câmpulung Moldovenesc, continuă tradițiile liceului militar cu același nume de la Cernăuți (Prof. dr. Constantin Soare, Trei colegii militare – un singur destin: adolescență în uniformă).

Legăturile dintre colegii nu se manifestă numai în devenirea lor istorică, ci și în prezent, prin spirit de emulație și prin colaborare, ca în cazul colegiilor din Brașov, Andrei Șaguna, Unirea și Dr. Ioan Meșotă, care dezvoltă împreună proiectul SUMUS (inițialele celor trei școli ce trimit cu gândul și la cuvântul latin „summus“, adică „suntem“).

În istoria lor centenară, colegiile membre ale alianței au întreținut legături strânse și cu alte instituții de cultură. Colegiul Național Iași provine din Academia Mihăileană, după cum arată profesorul Liviu Sadowski. Din școala de la Sfântul Sava se desprind Universitatea din București, Biblioteca Centrală (încorporată ulterior în Biblioteca Academiei), Imprimeria Statului, Muzeul de istorie naturală și de antichități, Teatrul Național din București și Pinacoteca statului (Prof. Ioan Grosu, O școală cât o istorie).

Este, astfel, firească implicarea Alianței în realizarea proiectului „Școala și educația în viziunea Academiei Române – România Educată“ din cadrul „Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani“, proiect coordonat de academician Ioan Dumitrache. Acestei ilustre personalități științifice îi este dedicat, la împlinirea a 75 de ani, volumul Tradiție și calitate.

În privința reformei în educație, sunt expuse aici punctele de vedere ale profesorilor Evelina Cîrciu, George Cazacu, Maria Cecilia Șoșu, Ovidiu Tripșa, Sever Popa, Vasile Nicoară.

Alianța organizează, de asemenea, evenimente care permit întâlnirea elevilor cu personalități ale culturii, universitari și academicieni, oferindu-le modele remarcabile de specialiști și oameni ai cetății. Volumul Tradiție și calitate este unica sursă din care cititorul poate lua cunoștință de textul conferințelor prezentate cu asemenea prilejuri de Nicolae Manolescu (Cenzură și libertate), Dinu C. Giurescu (Regele Mihai și înțelegerile dintre marile puteri. 1944-1947), Constantin Bălăceanu-Stolnici (Prima structură de învățământ superior în limba română din țară), Florin Constantiniu (Impresii de la „Sf.Sava“), Dan Berindei (Carol I – O istorie povestită), Solomon Marcus (Spiru Haret în actualitate). Este meritul coordonatorului volumului de a fi cuprins în paginile acestuia și articole, deosebit de interesante, scrise de elevi ale căror nume trebuie reținute, pentru că vor fi, peste ani – avem motive să sperăm – celebre: Victor Ioan Popa, Manuel-Iulian Cazac, Dragoș Dragomir, Eliza Nițulescu, Vlad Dragne. La răscrucea la care se găsește acum școala românească în drumul ei spre viitor, volumul Tradiție și calitate este o contribuție de care se cuvine să ținem seamă.

Prof. dr. Gheorghe LĂZĂRESCU �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+