Socialize

Facebook
Home » Noutati » Din 2013-2014, „Filosofia pentru copii”, „Educaţia civică” și „Educaţia financiară”, în oferta școlară a elevilor din clasele primare

Din 2013-2014, „Filosofia pentru copii”, „Educaţia civică” și „Educaţia financiară”, în oferta școlară a elevilor din clasele primare

Manuale scolareMinistrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat, prin Ordin de Ministru, implementarea programelor școlare pentru disci­plinele opţionale „Educaţie pentru societate”, „Filosofie pentru copii” și „Educaţie financiară”.

„Educaţie pentru societate” va fi studiată la clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, „Filosofie pentru copii”, la clasa a III-a și/sau a IV-a, iar „Educaţie financiară”, la clasele a III-a și/sau a IV-a. Cele trei discipline fac parte din curriculum la decizia școlii pentru învăţământul preuniversitar. Din anul școlar 2013-2014, programele școlare pentru cele trei disci­pline, aprobate de ministrul Educaţiei Naţio­nale, pot fi utilizate ca ofertă centrală de curriculum la decizia școlii.

Disciplina „Educaţie pentru societate” poate fi studiată într-un singur an școlar sau pe parcursul a doi-trei ani. Elevii vor învăţa elemente de conduită moral-civică și modul în care se aplică acestea în contexte reale de viaţă. La disciplina „Filosofie pentru copii”, elevii vor învăţa etapele pe care le implică rezolvarea unei probleme date, cum să susţină un punct de vedere, dar și cum să respecte punctele de vedere ale celuilalt. Programa pentru „Educaţie financiară” răspunde unei iniţiative dezvoltate de Comisia Europeană în toate statele mem­bre ale UE și își propune educarea consuma­torului și dezvoltarea receptivităţii elevilor pentru domeniul financiar. Programa pentru „Educaţie financiară” a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al Băncii Naţionale Române, care a pilotat cursurile pentru această disciplină în mai multe unităţi școlare încă din anul 2010-2011. (Biroul de Presă al MEN)