Deschidere multiculturală la Liceul Teoretic Nichita Stănescu din Bucureşti

O temă de actualitate, dacă mai e şi scoasă din stereotipul curricular, are priză la elevi. A dovedit-o abordarea referitoare la migraţie, prin derularea la Liceul Teoretic Nichita Stănescu din Bucureşti a primei etape a proiectului Erasmus+ intitulat „Becoming a Multicultural European“ (nr. ref. 2016-1-DE03-KA219-023101_2). Iniţiator este Kaufmannsschule II, din Hagen, Germania, iar liceul bucureştean şi Şcoala Secundară Vasil Levski din Dolni Chiflik, Bulgaria, sunt parteneri. Proiectul se desfăşoară în perioada 1 octombrie 2016 – 30 octombrie 2018. Include trei etape, fiecare încununată prin câte o reuniune, ţările partenere fiind pe rând gazdă: investigarea migraţiei, diversitate, dialog interreligios. Între aceste momente de conlucrare directă, elevii se menţin în dialog mereu deschis pe platforma online a proiectului. În mod specific, sunt angrenaţi în diverse activităţi profesori de discipline precum istorie, religie, limbi moderne etc. Proiectul se va finaliza cu o carte electronică în limba engleză, Istoria migraţiei, referitoare la migraţie în cele trei ţări partenere, cu dezvoltarea unei strategii de management al diversităţii pentru fiecare şcoală parteneră în proiect şi cu elaborarea unui ghid de bune practici pentru dialogul interreligios.
La Bucureşti, elevii au prezentat specificul fenomenului migraţiei din ţările lor printr-o diversitate de mijloace: interviuri cu migranţi, scurte filme tematice, prezentări ale unor migranţi celebri, chestionar de măsurare a atitudinilor faţă de diferitele naţionalităţi. O cerinţă ambiţioasă şi solicitantă a fost aceea de investigare a fenomenului migraţiei în cele trei ţări coborând în timp la anul 1800. În calitate de coordonator din partea ţării noastre, prof. Mariana Constantinescu a subliniat interesul elevilor pentru proiect, marcat de numărul peste aşteptări al participanţilor. Partenerii – oaspeţi de data aceasta, coordonaţi de prof. Sandra Hansen (Germania) şi prof. Stanislava Petrova (Bulgaria) – s-au exprimat admirativ faţă de conlucrarea echipei în ansamblu, faţă de cele văzute, învăţate de la colegii din Liceul Teoretic Nichita Stănescu. Dincolo de programul dens al activităţilor proiectului, au putut cunoaşte câte ceva din capitala noastră, de pe Valea Prahovei, de la Sinaia. În mod special au apreciat întâlnirile din familiile elevilor români, momente care s-au dovedit excelente pentru un plus de apropiere, de întărire afectivă a comunicării atât de necesare în lumea de azi. Tocmai aceste semnificaţii au fost evidenţiate în mod special ca valoroase pentru educaţia elevilor de către prof. ing. Florentina Sandu, director al liceului, considerând proiectul ca benefic în ceea ce priveşte înţelegerea diversităţii culturale, respectarea identităţii naţionale, eliminarea unor stereotipuri. În ansamblu, aprecierea din partea tinerilor români, bulgari şi germani angrenaţi în acest demers este că un astfel de proiect nu face decât să dezvolte relaţiile interumane. (F.A.)