Descentralizarea sistemului și a procesului de învățământ (V)

Ca scop strategic, descentralizarea educației solicită construcția unui model global de conducere managerială a sistemului și a procesului de învățământ, cu deschideri multiple, proiectate prospectiv la nivel de conexiuni inverse, funcționale vertical (de sus în jos și de jos în sus) și orizontal (între structuri situate la același nivel de referință, subordonate unor funcții generale, complementare), dar și transversal (prin preluarea, difuzarea și valorificarea informațiilor necesare pentru optimizarea permanentă a deciziilor).
Un model de conducere managerială a sistemului și a procesului de învățământ promovează „noile reguli ale jocului” impuse de scopul strategic al descentralizării educației: a) solicitarea permanentă a tuturor partenerilor la elaborarea deciziilor strategice, tactice și operaționale; b) stimularea forțelor asociative (teritorial și local) angajate în proiectarea schimbării (în organizație, în activitățile concrete); c) asumarea deschisă a riscurilor „care prezintă mai multe avantaje decât inconveniente” dacă rezolvarea lor este concepută în sens inovator. Cu ajutorul acestor „noi reguli” pot fi evitate „efectele perverse” generate prin extrapolarea descentralizării fără centralizarea criteriilor științifice. Astfel de efecte apar în condițiile în care deciziile stabilite în plan teritorial și local nu respectă sau ignoră valorile generale reflectate teleologic și prospectiv la nivelul finalităților de sistem (idealul și scopurile educației) și de proces (obiectivele generale și specifice).
Organigrama managerială a sistemului și a procesului de învățământ respectă și valorifică toate resursele planificării calitative a educației la nivelul raportului pedagogic necesar între centralizare și descentralizare, pe fondul unor relații de conexiune inversă între structurile de vârf, teritoriale și locale, dar și între cele care le susțin, pe orizontală, din punct de vedere tehnic și comunitar, cu multiple deschideri transversale.
La nivel conceptual, de model ideal (ideal-tip), o astfel de organigramă a sistemului și a procesului de învățământ include o rețea complexă de structuri manageriale de vârf, teritoriale și locale, perfecționată continuu în termenii raporturilor pedagogice posibile și necesare între centralizarea științifică și descentralizarea administrativă.
Structurile manageriale de vârf sunt concentrate la nivelul ministerului învățământului, care proiectează liniile generale de politică a educației. Acestea sunt susținute, pe orizontala sistemului, în plan tehnic (prin institute de cercetare pedagogică, consilii/servicii pentru proiectarea curriculară, agenții de evaluare etc.) și în plan comunitar (prin consilii naționale ale profesorilor, părinților, studenților/elevilor).
Structurile manageriale de nivel teritorial sunt repre­zentate de inspectoratele școlare sau de direcțiile generale pentru învățământ (formulă întâlnită în alte țări). Acestea sunt susținute, pe orizontală, în plan tehnic (prin organizații proprii – casele corpului didactic, centrele de asistentă psihopedagogică și socială etc. – și prin filiale ale institutelor, consiliilor/ serviciilor, agențiilor centrale) și în plan comunitar (prin consilii teritoriale ale profesorilor, părinților, studenților/ elevilor).
Structurile manageriale de nivel local sunt reprezentate de organizațiile școlare aflate la baza sistemului de învățământ, care asigură cadrul specific necesar pentru realizarea activităților de instruire în contextul procesului de învățământ. Acestea sunt susținute, pe orizontală, în plan tehnic (prin comisii/catedre metodice, cabinete de asistență psihopeda­gogică și socială, centre de documentare pedagogică etc.) și în plan comunitar (prin consilii locale ale profesorilor, părinților, studenților/elevilor).
Deciziile manageriale stabilite ciclic pot fi reglate-autoreglate, astfel, în contextul deschis al raporturilor pedagogice dintre centralizarea științifică și descentralizarea administrativă, angajate vertical, orizontal și transversal, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.
Prof. univ. dr. Sorin CRISTEA