„Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ (CRED). Proiect de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial

În urma aprobării de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a fişei de proiect depuse de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectul „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ (CRED) este în faza de prelansare. În cadrul acestuia vor fi formaţi, în următorii patru ani, 55.000 de profesori din învăţământul primar şi gimnazial (15.000 – primar şi 40.000 – gimnazial) pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru şi programe şcolare aferente celor două cicluri de învăţământ.
Mai exact, vor fi realizate abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice printr-o abordare metodologică centrată pe competenţe-cheie, în acord cu noul curriculum, precum şi adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.
În aceeaşi măsură, prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise, relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum, CRED pune un accent deosebit pe promovarea abordărilor didactice orientate pe competenţe. În acest scop, vor fi elaborate 26 de ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial şi vor fi aprobate 7.200 de resurse educaţionale deschise, accesibile elevilor şi cadrelor didactice.
Alte obiective subsecvente sunt elaborarea, adoptarea şi promovarea documentului de politici educaţionale „Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional“, dar şi promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, de asemenea, centrat pe dezvoltarea competenţelor. În acelaşi timp, va fi revizuită şi metodologia programului „A doua şansă“ pentru învăţământul primar şi gimnazial.
În cadrul activităţilor proiectului, care vor însuma 330.000 de ore de formare la nivel naţional, vor fi alcătuite 2.750 de grupe de formare în toate judeţele şi în Capitală. Accesul la informaţiile de specialitate va fi facilitat de 900 de formatori.
Proiectul „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ este parte integrantă a Strategiei Europa 2020 prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) şi are la bază recomandările OECD şi UNICEF incluse în documentul de poziţie „România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educaţiei“.
Biroul de Comunicare al MEN