Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna învățământului nr 1299

Curier juridic – Tribuna învățământului nr 1299

EUGENIA LAZARICA, jud. BRAILA
Stimată doamnă, din datele pe care ni le-ați pus la dispoziție rezultă că vechimea dumneavoastră în învățământ este de 11 ani 6 luni și 15 zile. În calculul acestei vechimi au fost incluse și perioadele în care v-ați aflat în concediul de creștere a copilului. Însă, având în vedere că această vechime a rezultat în urma desfășurării activității în învățământ timp de 2 luni, 1 an, 9 luni, 11 luni etc., această vechime nu este neîntreruptă.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie, vă comunicăm că nu puteți beneficia de acordarea sporului de stabilitate ce se acordă personalului didactic care îndeplinește condiția de vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani.

Art. 3 din Legea nr. 63/2011 reglementează condițiile de acordare a sporului de stabilitate astfel:

„Pentru personalul didactic încadrat la tranșele de vechime în învățământ de peste 10 ani, care îndeplinește condiția de vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, salariul de încadrare include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și sporul de stabilitate.

Pentru personalul didactic încadrat la tranșele de vechime în învățământ de peste 10 ani, care nu îndeplinește condiția de vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărți la 1,15 și se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărțirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranță de vechime recunoscută în învățământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menținut cu același salariu de încadrare în noua tranșă până când i se poate asigura o creștere a salariului de încadrare.

Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, după care s-a reîntors la catedră, nu întrerup vechimea în învățământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învățământ pentru acordarea sporului de stabilitate“.

Prin urmare, treapta de salarizare pe care veți fi încadrată este de 10-14 ani cu diminuarea salariului prin împărțirea la 1,15, deoarece nu îndepliniți condiția de vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani. În aceasta situație, salariul dumneavoastră de încadrare va fi egal cu cel al treptei de salarizare pentru 6-10 ani.

Jurist Ștefan MILITARU