Curier juridic – Tribuna învățământului nr. 1237

 GABRIELA B.
Răspunsul la întrebarea dumneavoastră se raportează la instituția suspendării contractului individual de muncă, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 50, lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.
Contractul individual de muncă al persoanei în cauză se va suspenda până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacității de muncă sau, în caz contrar, persoana în cauză va beneficia de suspendarea contractului individual de muncă, cu revizuire anuală, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă.
ANONIM, SIBIU
Vă comunicăm că măsura de transformare a posturilor de contabil șef și secretar șef în „șef serviciu” și „șef birou” luată de ISJ este una nelegală și abuzivă. Funcțiile didactic-auxiliare sunt prevăzute în cuprinsul art. 249 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, însă aceste funcții de „șef serviciu” și „șef birou” nu se regăsesc în cuprinsul articolului menționat.
Mai mult decât atât, diminuarea indemnizației de contabil șef și secretar șef nu are nicio bază legală. OUG nr. 229/2008 face referire la funcționarii publici, iar OUG nr. 77/2013 a fost declarată neconstituțională. Prin urmare, cele două acte normative invocate de ISJ nu își produc efecte juridice.
În situația în care drepturile salariale au fost diminuate, aveți dreptul de a contesta decizia de încadrare pe noile funcții.
LENUȚA B|LȚAT, jud. SIBIU
Ne solicitați să vă transmitem răspunsul la o adresă de e-mail. Așa cum am precizat în nenumărate rânduri, răspunsurile cititorilor pot fi date numai în cadrul acestei rubrici. Vă rugăm să ne comunicați în scris acordul dumneavoastră în acest sens.
ANONIM
În cazul în care până la începerea anului școlar următor solicitați concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului, susținerea ultimei inspecții și a lucrării pentru gradul didactic I nu mai este posibilă. În acest sens, vă rugăm să depuneți la inspectoratul școlar o cerere prin care solicitați amânarea susținerii ultimei inspecții.
M.M., CLUJ
Recalcularea drepturilor de natură salarială pentru perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011 se poate realiza pentru personalul didactic și didactic-auxiliar care în nume propriu sau prin intermediul organizațiilor sindicale a deschis acțiune în instanță.
În situația prezentată de dumneavoastră, persoana în cauză (cu statut de cadru didactic) a fost detașat(ă) în administrația publică, însă nu precizați în ce perioadă și nici dacă a făcut obiectul Legii nr. 221/2008 și al Legii-cadru nr. 330/2010.
În cazul în care persoana în cauză a prestat activitate didactică în acest interval și a făcut obiectul Legii nr. 221/2008 și al Legii-cadru nr. 330/2010 are dreptul de a beneficia de recalculările de natură salarială, așa cum rezultă din dispozitivul sentinței.
În cazul în care în acest interval a fost detașat(ă) pe o funcție în administrația publică, considerăm că drepturile de natură salarială au fost remunerate de instituția respectivă. În acest caz, nu poate beneficia de recalculările salariale.
Jurist Ștefan MILITARU