Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Curier juridic – Tribuna învăţământului nr.1235

Curier juridic – Tribuna învăţământului nr.1235

MARIA DANIELA CHIVULESCU

1. Acordarea gradaţiei de merit începând cu luna iulie 2009 s-a făcut pentru o perioadă efectivă de 4 ani, aşa cum prevedea în mod expres Ordinul nr. 5730/27.10.2008. Având în vedere că intervalul în care trebuia să beneficiaţi de acordarea gradaţiei de merit s-a suprapus cu suspendarea contractului individual de muncă pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv

3 ani, vă facem cunoscut faptul că nu puteţi beneficia de acordarea gra­daţiei de merit ulterior perioadei pentru care a fost acordată.

Participarea la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit este condiţionată de activitatea efectivă în învăţământ în perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013 şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar încheiat în perioada evaluării.

Având în vedere că nu îndepliniţi condiţiile minimale de acordare a gradaţiei de merit, vă comunicăm faptul că nu puteţi participa la con­cursul de acordare a gradaţiei de merit.

2. Nu există obligativitatea ca soţul să intre în concediu creştere copil o lună de zile. În cazul în care dumneavoastră sunteţi persoana care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, şi nu soţul, plata acesteia se va face până la împlinirea vârstei de 2 ani (24 august 2014).

MARIA LUCIA ŞERBAN

La momentul declanşării acţiunii în instanţă privind reîncadrarea personalului didactic începând cu 01.01.2010, potrivit Legii nr. 330/2010, dumneavoastră vă aflaţi în concediu creştere copil. Acest lucru explică de ce nu aţi fost trecută pe ta­belul cu membri de sindicat, în­trucât contractul individual de muncă era suspendat. Precizăm că în instanţă pot fi reprezentaţi membri de sindicat activi, nu foşti membri de sindicat sau persoane care au con­tractul de muncă suspendat. În cazul în care aţi reluat activitatea, vă rugăm să vă adresaţi organizaţiei sindicale din care faceţi parte sau în mod direct instanţei de judecată.

CRISTIAN DANIEL LITA, BUCUREŞTI

Efectuarea demersurilor legale privind recalcularea drepturilor de natură salarială potrivit Legii nr. 221/2008 şi a Legii nr. 330/2010 se poate face prin intermediul orga­nizaţiei sindicale din care faceţi parte sau în mod direct instanţei de judecată.

CRISTINA COJAN

În cazul în care în încadrare aveţi ore la simultan, acestea nu pot fi remunerate la plata cu ora, deoarece orele respective se desfăşoară în acelaşi interval orar. Art. 6 din Legea nr. 63/2011 prevede:

„Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, pentru activităţi care solicită o încor­dare psihică foarte ridicată, stabilită după cum urmează:

a) Pentru două clase de elevi – 7%;

b) Pentru trei clase de elevi – 10%;

c) Pentru patru clase de elevi – 15%;

 

Jurist Ştefan MILITARU