Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna invatamantului nr.1233

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr.1233

 

GABRIELA B.

Stimată doamnă, CCMUNSAIP are ca scop stabilirea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă. Din faptul că anumite articole din CCMUNSAIP nu pot fi aplicate nu rezultă că acest act normativ este fără valoare. Considerăm că sunteţi la curent cu ultimele modificări de natură legislativă prin care sunt dispuse prin ordonanţa de urgenţă a guvernului anumite restricţii privind plata unor drepturi de natură salarială, cum ar fi: prima de pensionare, tichetele-cadou, plata orelor suplimentare etc.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 prevede decontarea navetei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar. Însă acest lucru este reglementat şi de preve­derile art. 56 din CCMUNSAIP, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 59276/02.11.2012, având următorul conţinut:

„(1) Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/ instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

(2) În cazul în care nu există mijloace de transport în comun pentru localităţile prevăzute al alin. (1), transportul salariaţilor se poate asigura cu microbuzele care realizează transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor.

(3) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi de învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de decon­tarea cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/ reşedinţă.”

Prin urmare, vă facem cunoscut faptul că prevederile CCMUNSAIP sunt aplicabile şi obligatorii. În cazul în care Curtea de Conturi a imputat suma privind decontul navetei pe motiv că „acest contract nu este lege”, vă comunicăm că persoana în cauză poate contesta decizia de impunere privind decontarea navetei.

IOANA POPESCU

Vă rugăm să retransmiteţi mail-ul cu întrebările dumneavoastră deoarece conţi­nutul acestora este deteriorat. Din punctul nostru de vedere, considerăm că este vorba de o eroare de transmitere.

CONTABIL, SIBIU

Vă rugăm să aveţi în vedere preve­derile art. 56 din CCMUNSAIP, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 59276/02.11.2012. Prevederile CCMUNSAIP sunt aplicabile şi general obligatorii.

 

Jurist Ștefan MILITARU