Curier juridic – Tribuna invatamantului nr 1230

M.A. DEJ
Din datele pe care ni le puneţi la dispoziţie, concluzionăm că îndepliniţi condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la data de 8 septembrie 2014, aşa cum în mod corect aţi precizat şi dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Având în vedere că la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare (8 septembrie 2014) vă situaţi în anul şcolar următor, pensionarea va fi posibilă în cursul anului şcolar doar la solicitarea dumneavoastră.
VALERICA IONIŢĂ, BRĂILA
Aşa cum am precizat în repetate rânduri, răspunsul la întrebările dumneavoastră nu le putem oferi decât în cadrul acestei rubrici. În cazul în care acceptaţi această modalitate, vă rugăm să ne comunicaţi în scris acordul dumneavoastră.
Răspunsul oferit doamnei Valerica Ioniţă este valabil şi pentru doamna secretar şef din jud. Tulcea, cât şi pentru doamna Veronica Costandi, jud. Vrancea.
DOAMNEI SECRETAR, Jud. ALBA
În situaţiile prezentate de dumneavoastră în cuprinsul scrisorii, vă comunicăm că încadrarea realizată pentru persoanele despre care faceţi vorbire este corectă şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.
NICOLETA BEJENARU
Recuperarea drepturilor salariale pentru perioada decembrie 2011 şi până în prezent este posibilă. Însă, pentru a beneficia de recalcularea drepturilor de natură salarială corespunzătoare funcţiei didactice şi studiilor absolvite, vă rugăm să vă adresaţi organizaţiei sindicale din care faceţi parte sau în mod direct instanţei de judecată.
ALEXANDRU M.
Persoana despre care faceţi vorbire îndeplineşte condiţia de vechime recunoscută în învăţământ.
Funcţia de director economic şi contabil poate fi considerată ca vechime recunoscută în învăţământ deoarece persoana în cauză are în încadrare discipline economice şi ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.
Prin urmare, în vederea retribuirii în mod corespunzător, vă rugăm să aveţi în vedere prevederile art. 3, alin. (1. c) şi alin. (6) din Legea nr. 63/2011:
„Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1, lit. c).
1. c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.”
Jurist Ştefan MILITARU