Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Curier juridic

Curier juridic

PETRE BUSUIOC

În cazul în care orele de educaţie fizică de la nivel primar nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, așa cum prevede în mod expres art. 263, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 cu mo­dificările și completările ulterioare, acestea pot fi predate de către cadre didactice fără pregătire de spe­cialitate, remunerate ca personal didactic necalificat.

NECULAI BALAJ

Din datele transmise de dumneavoastră rezultă că funcţionaţi în învăţământ începând cu 1 sep­tembrie 2003 și până în prezent. În tot acest interval aţi beneficiat în perioada 01.09.2005-05.07.2007 de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Perioada în care v-aţi aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, este considerată vechime în învăţământ, implicit pentru acordarea sporului de stabilitate.

Răspunsul nostru își are sediul materiei în cuprinsul art. 3 din Ordinul nr. 1350/2007, care menţionează următoarele:

„Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada în care a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ.

Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, și perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră”.

Prin urmare, începând cu acest an școlar beneficiaţi de treapta de salarizare 10-14 ani, implicit de acordarea sporului de stabilitate, cât și de sporul de vechime în muncă de 15%.

În cazul în care compartimentul secretariat v-a diminuat drepturile salariale în mod eronat, pe motiv că această perioadă nu constituie vechime efectivă în învăţământ, vă comunicăm faptul că Legea nr. 63/2011 nu poate avea efect retroactiv. Această lege produce efecte juridice de la data intrării în vigoare, iar în cazul dumneavoastră nu a intervenit nicio perioadă de suspendare în contractul individual de muncă.

Vă rugăm să vă adresaţi în scris conducerii unităţii de învăţământ pentru a va încadra și retribui în mod corespunzător.

M.A.B.

Precizăm că unitatea de învăţământ are obligaţia de a reîncadra persoana în cauză conform hotărârii judecătorești.

Având în vedere faptul că instanţa de judecată a certificat valabilitatea diplomei Universităţii Spiru Haret, unitatea de învăţământ este obligată să dea curs sentinţei respective în vederea punerii în aplicare a dispozitivului acesteia, în speţă, reîncadrarea în funcţia de secretar I S.

Prin urmare, reîncadrarea se va realiza de la data stabilită de către instanţă, iar persoana în cauză va fi remunerată corespunzător studiilor absolvite și în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia salarizării.

B.N.

Din cele precizate de dumneavoastră rezultă că persoana care ocupă funcţia de administrator cantină nu mai poate ocupa această funcţie din cauza virusului contractat. În această situaţie, nu mai sunt îndeplinite condiţiile fundamentale prevăzute în contractul individual de muncă privind starea de sănătate, ceea ce conduce la încetarea contractului individual de muncă.

Prin urmare, nu există niciun temei legal pentru a se face schimbul de posturi despre care faceţi vorbire (administrator – șofer).

Având în vedere că persoana este incompatibilă cu funcţia deţinută (administrator cantină), încadrarea pe alt post ar fi posibilă numai în situaţia în care la nivelul unităţii există un post vacant.

Jurist Ștefan MILITARU