Socialize

Facebook
Home » Reforma » Proces » Cum ar putea renaște societatea românească

Cum ar putea renaște societatea românească

societatea romaneascaDacă s-ar impune următorul regulament în școală și în afara școlii, învățământul românesc ar renaște, iar societatea românească ar cunoaște alte conotații. În școală și în afara școlii, elevii să respecte și să conștientizeze următoarele:

– să vină cu regularitate la cursuri, fără să întârzie de la ore și să respecte întocmai programul zilnic de activitate al școlii;

– să-și însușească temeinic cunoștințele și deprinderile prevăzute în programa școlară;

– să vină la școală îmbrăcați în uniformă, curați, cu părul îngrijit, iar la orele de curs să aibă rechizitele și cărțile necesare;

– să intre în clasă îndată ce a sunat, să-și ocupe liniștit locul în bancă și să stea corect;

– să asculte atenți explicațiile cadrelor didactice și răspunsurile elevilor și să nu părăsească clasa fără învoirea profesorului sau a învățătorului;

– să se ridice când sunt întrebați și să se așeze la loc numai cu încuviințarea profesorului, iar atunci când vor să răspundă la lecții sau să întrebe ceva să ridice mâna;

– la intrarea, cât și la ieșirea din clasă a învățătorului, a profesorului, a directorului, a inspectorului, precum și a altor cadre didactice și persoane mai în vârstă să salute sculându-se în picioare;

– să arate respect învățătorilor, profesorilor și directorului școlii în toate împrejurările;

– să se poarte cu atenție și cu grijă cu cei mai în vârstă și cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrânilor, invalizilor și bolnavilor;

– să-i ajute pe părinți în treburile casnice și să se îngrijească de frații și surorile mai mici;

– să umble cu atenție pe stradă, în autobuze, în tramvaie, respectând regulile de circulație;

– să frecventeze numai acele spectacole și manifestări publice corespunzătoare vârstei lor;

– să se poarte modest, cuviincios și disciplinat în școală și în afara școlii. Să țină la demnitatea de elev, având o comportare și o ținută corectă în școală și în afara școlii;

– să fie cinstiți, drepți și curajoși;

– elevul este dator să aducă la școală carnetul de elev în fiecare zi când are cursuri, să-l prezinte la cerere profesorului, dirigintelui sau directorului școlii, să-l prezinte părinților (tutorelui) după fiecare notare făcută la școală, să-l păstreze curat.

Prof. Diana GLÜCK,

Școala Gimnazială Giera, Jud. Timiș

Arta predarii