Conferinţa Naţională a bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic şi a bibliotecarilor şcolari – modalitate de formare continuă

2

«Biblioteca_scolar@realitate.perspective»
În contextul exploziei informaţionale, când noile tehnologii şi avalanşa de informaţii sunt menite să schimbe radical stilul de viaţă al omului contemporan, bibliotecile sunt obligate să răspundă mediului electronic, transformându-se din biblioteci tradiţionale în biblioteci care îşi desfăşoară activitatea prin prisma noilor tehnologii. Pornind de la aceste premise, la sfârşitul lunii mai, pe meleaguri dâmboviţene, s-a desfăşurat un eveniment inedit dedicat tuturor bibliotecarilor caselor corpului didactic şi bibliotecarilor şcolari din întreaga ţară.
În luna florilor, municipiul Târgovişte, vechi centru cultural şi istoric al ţării, a găzduit Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic, eveniment care s-a desfăşurat pe durata a două zile, 23-24 mai 2013.
Organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, prin director, prof. Aurora Solomon, manifestarea a reunit participanţi din 29 de judeţe ale ţării şi din Bucureşti, cărora li s-au alăturat bibliotecari şcolari, bibliotecari din bibliotecile publice ale judeţului şi profesori documentarişti.
Evenimentul a fost onorat de prezenţa personalităţilor marcante din sfera educaţiei şi culturii: prof. Muza Maftei – consilier în cadrul MEN, prof. univ. dr. Mircea Regneală – preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, drd. Carmen Pesantez Pozo – director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu, din Bucureşti, dr. ing. Doina Ostafe – vicepreşedinte al ABR, de reprezentanţi ai mediului academic dâmboviţean: conf. univ. dr. Agnes Erich – director al Bibliotecii Judeţene I.H. Rădulescu, Dâmboviţa, reprezentanţi ai autorităţilor locale: Ion Marinescu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Cosmin Alexandru – consilier în cadrul Instituţiei Prefectului Dâmboviţa, Vali Niţu – consilier în cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, prof. Constantin Voicu – membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, dar şi repre­zentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa: prof. Mihaela Anton şi prof. Liviu Vasilescu – inspectori pentru management, precum şi reprezentantul Arhiepiscopiei Târgoviştei – consilier, pr. lect. dr. Adrian Ignat.
Tema acestei manifestări ştiinţifico-metodice, „Bibloteca_scolar@realitate.perspective”, una de strictă actualitate, a urmărit realităţile cu care se confruntă bibliotecile în general, perspectivele pe care acestea le au în contextul unei societăţi informatizate şi schimbul de experienţă profesională al bibliotecarilor şcolari din ţară, fiecare dintre participanţi prezentându-şi activitatea proprie.
Programul conferinţei s-a remarcat prin eficienţă, echipa organizatoare (prof. Aurora Solomon – director, Maria Ungureanu – prof. metodist, Manuela Dragoş – bibliotecar) urmărind pe parcursul celor două zile desfăşurarea mai multor activităţi care să evidenţieze importanţa bibliotecii în viaţa societăţii contemporane: lansări de carte – „Cronologia lumii literare româneşti”, autor Marin Neagu, vizite de documentare la Complexul Muzeal „Curtea Domnească”, din Târgovişte, şi la Biblioteca Judeţeană I.H. Rădulescu, din Dâmboviţa, întâlnire cu scriitori dâmboviţeni, prezentări de materiale informative legate de informatizarea bibliotecilor – Cosmin Sabo, manager Proiect eBibliophil, proiecte CDI – Gabriela Băran, as. univ. dr. la Universitatea Bucureşti, ateliere de lucru pe tema „Noi abordări ale bibliotecii şcolare”, realizate în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul, din Târgovişte, exemple de bune practici realizate de biblioteca Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi, din Fieni, şi CDI-ul Liceului Tehnologic Aurel Rainu, din Fieni.
Comunicările ştiinţifice de înaltă ţinută profesională au abordat problemele actuale ale domeniului biblioteconomic, precum: necesitatea informatizării bibliotecilor şcolare, reconversia profesională a bibliotecarilor, colaborarea biblio­tecar şcolar – profesor documentarist, parteneriate biblioteci şcolare – instituţii publice, subliniind totodată efortul comun de a construi principii durabile prin care pot fi păstrate tradiţia şi în acelaşi timp cultura.
Având convingerea că fiecare participant a plecat mai bogat în informaţii şi mai pregătit pentru activitatea profesională pe care o desfă­şoară, se poate recunoaşte că, atât prin conceperea, cât şi prin organizarea ei, manifestarea a fost o reuşită.
Supervizând specialişti cu reputaţie, precum Dumitru Bălăeţ, care afirmă: „Astăzi, mai mult ca oricând, biblioteca este o instituţie de cul­tură complexă, de o uimitoare diversitate şi elas­ticitate în adaptarea la condiţiile pe care le oferă mediul social în care se dezvoltă”, accentuăm şi noi că biblioteca este şi rămâne spaţiul unde nevoia de cultură oferă o posibilă repoziţionare a omului modern în raport cu alte valori universale.
Bibliotecar Magdalena POPA,
Şcoala Vasile Cârlova, Târgovişte
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here