Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Comunitățile locale din Sălaj au înțeles foarte bine că elevii noștri sunt cetățenii pe care îi așteaptă mâine”

„Comunitățile locale din Sălaj au înțeles foarte bine că elevii noștri sunt cetățenii pe care îi așteaptă mâine”

Interviu cu prof. Gheorghe Bancea, inspector general al ISJ Sălaj

Gheorghe BanceaStimate domnule inspector general, a trecut deja mai bine de o lună de la debutul noului an școlar, deci s-ar zice că apele s-au liniștit și ați intrat într-o perioadă mai lejeră. Așa să fie?

În inspectoratele școlare perioade „liniștite” nu prea există în niciunul dintre momentele anului școlar, fie perioadă efectivă de cursuri, fie vacanță. Chiar dacă s-au scurs deja cinci săptămâni de școală, unele lucruri se mai așază.

E perioada analizei rezultatelor din anul școlar trecut și a planurilor de îmbunătățire a activității pentru anul școlar în curs. E perioada în care analizăm încadrarea în costurile standard și încercăm să găsim soluțiile optime, pentru a nu afecta sub nicio formă calitatea actului educațional. E perioada în care începem să pregătim o bună fundamentare a rețelei școlare și a planului de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015.

Se desfășoară, de asemenea, diferite tipuri de inspecție școlară, se derulează demersurile specifice înscrierilor la gradele didactice, iar lista activităților în care este implicată echipa din Inspectoratul Școlar Județean Sălaj poate fi continuată.

Vorbiți-mi, domnule inspector general, despre preocupările și îngrijorările dvs. în calitate de șef al ISJ.

Se numără printre ele și calitatea tot mai scăzută a pregătirii elevilor la nivel național, fapt probat și anul acesta de rezultatele obținute de către aceștia la examenele naționale?

Având în vedere că nivelul calitativ al educației elevilor noștri este principalul obiectiv al sistemului de învățământ, este firesc ca una dintre prioritățile mele și ale colegilor mei din inspectorat să fie îmbunătățirea continuă a rezultatelor obținute la examenele naționale și, implicit, adaptarea demersului didactic la nevoia de formare venită spre noi dinspre societate și dinspre piața muncii.

Cum stați, de asemenea, la capitolul acoperirea posturilor didactice cu titulari pentru noul an școlar? Și de acest aspect ține calitatea învățământului.

Mare parte dintre cele 3.290 de posturi didactice existente la nivelul județului Sălaj este acoperită cu titulari, respectiv 2.657 de posturi, reprezentând 80,76%, procent care ne situează printre județele cu cea mai bună încadrare cu cadre didactice titulare. Avem în sistem 633 de posturi acoperite în prezent cu suplinitori, în marea lor majoritate calificați.

Tot printre îngrijorări la nivelul întregii țări se numără și rata abandonului școlar, dar și violența juvenilă, tot mai crescute. Cum stă județul Sălaj la acest capitol?

Din fericire, în județul Sălaj, abandonul școlar nu atinge până în acest moment valori alarmante, dar nu ne este indiferent numărul destul de mare de absențe înregistrate la nivelul unor unități de învățământ, motiv pentru care am atenționat conducerile acestor școli să identifice cauzele reale care determină absenteismul și să-și contureze planuri de acțiune imediate, individualizate, pentru stoparea sau cel puțin diminuarea numărului de absențe.

Marile probleme ale începutului de an au fost legate și acum, ca de fapt în toții anii din ultimele două decenii, de starea deplorabilă a multor instituții de învățământ, mai ales din zona rurală. Din acest punct de vedere, în Sălaj cum a fost întâmpinat noul an?

Școlile din județul Sălaj, atât cele din mediul urban, cât și cele din mediul rural, și-au primit elevii în condiții bune și foarte bune. În ultimii ani, marea majoritate a școlilor sălăjene a beneficiat de programe de reabilitare prin care condițiile de studiu ale elevilor noștri s-au îmbunătățit substanțial. Acolo unde avem semnalate mici probleme legate de spațiile școlare, comunitățile locale depun eforturi pentru a le remedia.

Avem școli frumoase, „sfințite” de oamenii școlii, dascălii sălăjeni, care le fac primitoare și atractive.

Este un avantaj pentru învățământul din această parte a țării faptul că, pe hartă, sunteți poziționați în vestul țării? Și, din acest punct de vedere, reorganizarea administrativ-teritorială este un lucru bun pentru educația din această parte a țării?

Poziționarea într-un loc sau altul pe hartă nu este definitorie, chiar dacă acesta este nord-vestul țării. Tradiția și mediul în care școala în ansamblul ei își desfășoară activitatea sunt însă definitorii. Este recunoscut faptul că ardelenii se caracterizează prin cumpătare, calm și echilibru, iar aceste trăsături le regăsim și la nivelul sistemului de învățământ. Referitor la reorganizarea administrativ-teritorială permiteți-mi să nu mă pronunț, nu este de competența mea.

Cum se înțelege școala sălăjeană cu comunitățile locale? Au înțeles acestea locul pe care îl ocupă în evoluția unui tânăr?

Am învățat împreună, comunitățile locale și reprezentanții școlii, că nu putem merge pe drumuri separate. Noi pregătim copiii și tinerii pentru societate și, dacă semnalul venit dinspre aceasta este unul distorsionat, rezultatul muncii noastre nu poate fi cel așteptat. Comunitățile locale din județul Sălaj au înțeles foarte bine că elevii noștri sunt cetățenii pe care îi așteaptă în următorii ani pentru a aduce plusvaloare în toate domeniile și în astfel de condiții colaborarea dintre noi nu poate fi decât foarte bună.

În continuarea aceleiași idei, vorbiți-mi în încheiere despre proiectele și parteneriatele în care este implicat Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj în anul în curs.

Unul dintre cele mai de succes parteneriate în care suntem implicați activ este cel cu firma SC Tenaris SA, care derulează mai multe proiecte în școlile din Zalău în mod special, dar și din județ. În două școli din Zalău în care există clase de profil tehnic, firma derulează programul STEP, de dotare a laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație, pe domeniile pneumatică și hidraulică (Liceul Tehnologic M. Viteazul, Zalău – laborator finalizat în anul școlar 2012-2013) și electronică și automatizări (Colegiul Tehnic A.P. Ilarian – laborator în curs de amenajare), și de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea la clasă a noilor echipamente în activitățile practice și de laborator tehnologic. Se mai derulează cu succes programul Burselor de excelență (acordate elevilor din liceele din Zalău cu medii generale mai mari de 9,90 și 10 la purtare, în valoare de 1.500 lei/an), programele „Ecoprovocarea” și „Liderii mileniului trei”. În perspectivă, firma își propune să susțină financiar programul „After school”, pentru început într-o școală-pilot, iar ulterior, pe rând, în mai multe școli din Zalău.

La începutul acestui an școlar, o echipă din Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a participat la Proiectul Leonardo da Vinci – VETPRO, cu tema „Evaluarea în inspecția școlară”, proiect al cărui stagiu s-a desfășurat în Franța, la Academia de Creteil (Paris), și continuă cu activități de diseminare și experiment până în iunie 2014.

În acest an școlar finalizăm un proiect POSDRU, „Parteneriat activ pe piața muncii”, în care ISJ Sălaj a fost partener (beneficiar ISJ Hunedoara), fiind implicate 6 unități de învățământ profesional și tehnic din județul Sălaj, iar anual (în ultimii 3 ani școlari) peste 500 de elevi din toate domeniile de formare profesională și în jur de

25 de tutori pentru instruirea practică de la agenții economici unde elevii și-au derulat stagiile de practică.

S-au întocmit, de asemenea, documentații pentru trei aplicații de proiecte din fonduri structurale, în calitate de parteneri. Nu se cunosc rezultatele selecției, dar ne dorim să fie pozitive.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU