Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Spiritualitate » Colindul sfânt şi bun

Colindul sfânt şi bun

Colindatori Seara Crăciunului nost’

Seara Crăciunului nost’

Mare bucurie-o fost.

Şi-a fost bucurie-n lume

De aşa mare minune.

Iosif cu Sfânta Maria

Pornit-au călătoria

Şi-au ajuns într-un oraş

Şi-au cerut puțin sălaş,

Să îi lase să se culce,

Noaptea-n drum să nu-i apuce.

Iar oamenii din cetate

I-au răspuns cu răutate:

Du-te, du-te şi ne lasă,

Că n-ai loc la noi în casă.

Atunci Preasfânta Fecioară

Ieşi din oraş afară.

Şi-au ajuns la cei săraci,

La un grajd cu nişte vaci.

Sosi vremea la Maria

Ca să nască pe Mesia.

Şi-a născut un prunc frumos

Şi-L numea Iisus Hristos

Care cu puterea Sa

Va înțelepți lumea.

Ce-ați văzut, păstori?

 Ce-ați văzut, păstori,

Sculați până-n zori?

Prunc Iisus din cer venitu,

Fiu Dumnezeiesc.
Ce palat avea

Unde Domnul sta?

Peştera străină, rece,

Peştera de dobitoace

Palatul era.

 

Ce-avea de-aşternut

Micul nou-născut?

Peştera era culcuşul,

Fân şi paie aşternutul

Micului Iisus.

Cine sta cu El,

Pruncul mititel?

Sta Maria Maica Sfântă,

Sta Iosif cu fața blândă,

Sta şi se-nchina.

 

Cine Îi cânta?

Cine-L preamărea?

Îngerii din cer veniră,

Vesele cântări doiniră

Micului stăpân.

 

Ce-ați văzut, păstori,

Sculați până-n zori?

 

 

Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă,

Florile Dalbe,

Cu icoane luminoase,

Florile Dalbe,

La fereşti cu flori domneşti,

Florile Dalbe,

Pe la uşi cu flori de ruj,

Florile Dalbe,

La obloace, busuioace

Florile Dalbe,

Peste masă cruce trasă,

Florile Dalbe,

Peste pat cruce de brad,

Florile Dalbe,

Iar la masă cine şede,

Florile Dalbe,

Şede gazda ce frumoasă,

Florile Dalbe,

Cu-n pahar de vin în mână,

Florile Dalbe,

La ce vin la toți închină,

Florile Dalbe,

Şi-n cea mână busuiocul,

Florile Dalbe,

Să aibă gazda norocul,

Florile Dalbe.

 

Din Raiul cel luminos

 Din Raiul cel luminos

A plecat astăzi Hristos,

Înconjurat de îngeraşi,

Ca să-şi caute lăcaş.

 

Soare, lună, mii de stele

Strălucesc mai cu putere.

Toate-n lume au săltat

De când pe Domnu au aflat.

 

Numai omul păcătos

Le-a făcut toate pe dos,

El uşa a încuiat,

Sălaş Domnului n-a dat.

Iară noi astăzi venim,

Oameni buni, să vă vestim

Că astăzi ni s-a născut

Domnul nost pe-acest pământ.