Colegiul Silvic Theodor Pietraru din Brăneşti, practică la împăduriri

Şcoală de referinţă în domeniu, cu origini în secolul al XIX-lea, Colegiul Silvic Theodor Pietraru, din Brăneşti, judeţul Ilfov, a participat la campania de împăduriri de toamnă desfăşurată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. A fost o lecţie de practică în toată regula, desfăşurată în zona pădurii aparţinând Ocolului Silvic Brăneşti, subunitate a Direcţiei Silvice Ilfov; nimic festiv ori de „inspecţie“, chiar dacă au fost cadre didactice ale colegiului, alţi silvicultori, oficialităţi, chiar directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ing. Dragoş Ciprian Pahonţu. Toţi au pus mâna la treabă. Elevii au primit îndrumări, exemple despre cum se face de la profesionişti precum ing. Cezar Răduţă, directorul Direcţiei Silvice Ilfov, şi Theodor Chiriac, şeful Ocolului Silvic Brăneşti.
Concret, s-au făcut lucrări pentru readucerea pădurii la starea iniţială, odată cu înlocuirea treptată a teiului („aplicarea tăierilor de substituire, conform prevederilor amenajamentului silvic în vigoare“, în termeni de manual) cu stejar şi cu specii de ajutor: cireş, păr, sânger. Pentru mulţi elevi ai colegiului, silvicultura înseamnă pasiune. Ion Tănăsescu, clasa a X-a, vine din comuna Balaci, din Ialomiţa. I-ar plăcea să fie pădurar. „Nu mi-e ruşine să muncesc“, zice. Şi totuşi, având 40 de ani de experienţă în şcoală, tehnicianul silvic Ion Tănăsescu (doar coincidenţă de nume) îşi permite să aprecieze că, înainte, elevii „veneau interesaţi pe meserie“ şi era concurenţă mare: opt-zece pe loc, la liceu, patru-cinci, la profesională.
Cât priveşte educaţia silvică, pentru ocrotirea pădurii şi preţuirea bogăţiei pe care aceasta o reprezintă, Romsilva se bazează semnificativ pe colaborarea cu şcolile în general. Pe undeva, sprijinul tinerilor se regăseşte inclusiv în campanii de împăduriri precum cea din toamna 2017, cu un plan de plantare a 4,1 milioane de puieţi forestieri, pentru regenerarea a 2.537 hectare fond forestier de stat. Cu totul, în ultimii 26 de ani, Romsilva a regenerat natural sau artificial peste 540.000 hectare de păduri de stat, în condiţiile în care administrează aproximativ 47% din totalul pădurilor de la noi, adică 3,14 milioane de hectare păduri. (F.A.)