Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » CCD Bacău a relansat programul de formare continuă „Educaţie civică – formarea profesorilor”

CCD Bacău a relansat programul de formare continuă „Educaţie civică – formarea profesorilor”

CCD BacauÎn acest week-end, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, a relansat programul de formare continuă, acreditat de Ministerul Educaţiei, „Educaţie civică – formarea profesorilor”, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta este un program tematic şi modular, care se desfăşoară prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 90 de ore, fiindu-i alocate 25 de credite profesionale transferabile.

El este coordonat de profesor-formator Lucica Ciupercă, iniţiatoarea proiectului şi coordonatoarea Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău, care funcţionează în incinta CCD Bacău.

Echipa de formatori este alcătuită din: conf. univ. dr. Georgel Neamţu, prof. Monica Andrei, prof. Mihaela Atodiroaei şi prof. Florina Opincariu.

La sesiunea inaugurală au participat peste 100 de cadre didactice din Bacău şi comunele limitrofe.

Programul de formare continuă „Educaţie civică – formarea profesorilor” este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga” (29-30 noiembrie 2002).

Scopul lui derivă din prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/5 ianuarie 2011.

Acesta oferă cadrelor didactice care predau în învăţământul preuniversitar un sprijin important în proiectarea fiecărui demers didactic, stimulându-le creativitatea într-o manieră personală.

Proiectul beneficiază de o onorantă recomandare şi de sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, partener devenit deja tradiţional al Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău.

Funcţia principală a acestuia este aceea de activizare şi dezvoltare a competenţelor de bază, precum şi de formarea de noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice din sistem, cu scopul capacitării acestora pentru inovaţie şi calitate în educaţie.

Totodată, el asigură o pregătire generală, sub aspect teoretic, dar şi una specifică, ce determină o dezvoltare a competenţelor şi, practic, un ansamblu de cunoştinţe care pot fi aprofundate şi dezvoltate individual, conform opţiunilor cursantului.

Curriculumul programului, centrat pe noutăţi în teoria şi practica educaţiei, configurează un câmp de formare, în care formabilul dobândeşte informaţii ştiinţifice, dezvoltă competenţe profesionale specifice, valorifică experienţe personale şi exersează tehnici de aplicare a cunoştinţelor în situaţii educaţionale reale sau prefigurate.

Deci, tehnicile aplicative propuse spre reflecţie şi antrenament vor permite formarea competenţelor profesionale în trasee personalizate.

Diversitatea şi flexibilitatea strategiilor de formare promovate mijlocesc stimularea creativităţii şi originalităţii în exercitarea rolului şi atribuţiilor la locul de muncă, într-o instituţie de învăţământ implicată şi integrată în comunitatea socială.

Astfel, cursul de formare propune, de asemenea, extinderea educaţiei pentru democraţie şi în cadrul activităţilor extracurriculare, sugerând, aşadar, situaţii de învăţare în afara şcolii.

În condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ, acest demers răspunde şi altor nevoi de formare, considerate prioritare la nivel naţional, dar şi la nivel local.

Suntem bucuroşi că acum, la mijlocul anului şcolar 2013-2014, putem oferi colegilor noştri un program atractiv, care le este destinat în exclusivitate.

În ultimii ani, cadrele didactice băcăuane au manifestat un interes sporit faţă de proiectele noastre, care au avut ca tematică educaţia pentru cetăţenie activă, situaţie care ne-a mobilizat, în sensul acreditării şi implementării acestui curs de perfecţionare.

Prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău