Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management si legislatie » Noutati legislative

Despre controlul managerial intern

În data de la 22 iunie 2015 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților…

Ordonanța Guvernului nr. 42, din 26 august 2015, privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.…

Notă privind aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Prin legea nr. 71/2015 s-au introdus o serie de reglementări, printre care: Art. 1 alin. (5¹) din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată din Legea nr. 71/2015 prevede că „Prin excepție de…

Din nou despre mişcarea de personal

(urmare din numărul trecut) (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată…

Ce ne aduce nou(ă) Ordonanța 49?

Ce ne aduce nou(ă) Ordonanța 49?

Legi adoptate, promulgate, modificate și republicate. Ordonanțe, ordonanțe de urgență. Ordine de ministru, metodologii și norme de aplicare. Toate cu argumente și justificări impresionante. Toate își propun să ne facă…

Curier juridic – Tribuna învăţământului nr.1235

MARIA DANIELA CHIVULESCU 1. Acordarea gradaţiei de merit începând cu luna iulie 2009 s-a făcut pentru o perioadă efectivă de 4 ani, aşa cum prevedea în mod expres Ordinul nr.…

Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale

Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, 23 decembrie, OUG pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. Principalele modificări pe care actul…

Acte administrative cu caracter normativ

  În Monitorul Oficial al României – Partea I, nr. 703/15.11.2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum…

Curier juridic

PETRE BUSUIOC În cazul în care orele de educaţie fizică de la nivel primar nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, așa cum prevede în mod expres…

Decizia nr. 397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284, alin. (7) și art. 289, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Decizia nr. 397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284, alin. (7) și art. 289, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663, din 29.10.2013. Augustin Zegrean – președinte; Valer Dorneanu – judecător; Petre Lăzăroiu – judecător; Mircea Ștefan Minea – judecător; Mona Maria Pivniceru…

Pagina 1 de 212