Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management si legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.…

Despre controlul managerial intern (III)

În data de la 22 iunie 2015 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților…

Despre controlul managerial intern

În data de la 22 iunie 2015 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților…

Ordonanța Guvernului nr. 42, din 26 august 2015, privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.…

Curier juridic – Tribuna învățământului nr 1299

EUGENIA LAZARICA, jud. BRAILA Stimată doamnă, din datele pe care ni le-ați pus la dispoziție rezultă că vechimea dumneavoastră în învățământ este de 11 ani 6 luni și 15 zile.…

Notă privind aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Prin legea nr. 71/2015 s-au introdus o serie de reglementări, printre care: Art. 1 alin. (5¹) din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată din Legea nr. 71/2015 prevede că „Prin excepție de…

Curier Juridic – Tribuna invatamantului nr. 1298

  DOMNULUI ADMINSTRATOR DE PATRIMONIU În conformitate cu prevederile art. 250 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, vă comunicăm că facultatea absolvită de dumneavoastră, respectiv Facultatea de Sociologie şi Asistenţă…

CONTABIL MEDIAȘ

Având în vedere că procedura decontării navetei este detaliată în Instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 2/17.02.2011, vă comunicăm că personalul didactic beneficiază de decontarea navetei pe mijloacele…

Din nou despre mişcarea de personal

(urmare din numărul trecut) (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată…

Mobilitatea personalului didactic

(urmare din numărul trecut) b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate,…

Pagina 1 de 41234