Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management educational

Politici anti-bullying de toleranță zero: eficacitate, efecte colaterale, alternative

Politici anti-bullying de toleranță zero: eficacitate, efecte colaterale, alternative

În sistemul educativ din Statele Unite, se confruntă două modele diametral opuse: „politicile de tip toleranță zero“ (în care se pune accent pe pedepsirea imediată a abaterilor disciplinare, indiferent de…

Ghid pentru utilizarea noilor tehnologii Web 2.0 în activitatea profesională (I)

Ghid pentru utilizarea noilor tehnologii Web 2.0 în activitatea profesională (I)

Avantajele atribuite platformelor on-line Web 2.0: reducerea costurilor,  flexibilitate în alegerea tehnologiilor, acces ușor, rapid la informații, integrarea în activitățile de predare a tehnologiilor Web 2.0, extinderea informării și colaborării…

Instruire personalizată și feedback instantaneu cu aplicația Plickers

Instruire personalizată și feedback instantaneu cu aplicația Plickers

În noua societate informațională, rolul profesorului este unul complex și dinamic, activitatea curentă la clasă necesitând inventivitate și creativitate. Tehnologia pune la dispoziția educației noi forme de interacțiune și comunicare…

Sisteme educaționale incluzive sau selective? Puncte de vedere ale reprezentanților la mobilitate (I)

Sisteme educaționale incluzive sau selective?  Puncte de vedere ale reprezentanților la mobilitate (I)

Discuțiile au debutat în baza întrebărilor: Sistemele educaționale – incluzive sau bazate pe selecție? Specificul sistemului educațional influențează rata părăsirii timpurii a școlii? În acest context stabilit, fiecăruia dintre participanți…

Nevoia de lectură în perspectiva educației permanente

MOTTO: ,,…căci nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților… Cartea departe lucruri de ochii noștri ne învață, cu acelea…

Evaluare şi standardizare

Evaluare  şi standardizare

Au trecut ceva mai mult de 15 ani de când învăţământul românesc preuniversitar a trecut la un sistem de evaluare european, bazat pe competenţe. Teoretic, educaţia pentru realizarea celor opt…

Managementul dirigintelui

Managementul dirigintelui

Acceptând managementul școlar (educațional) ca pe o disciplină constituită, cu toate atributele științifice, este firesc ca personalitatea dirigintelui să fie considerată ca resursă umană de primă importanță care angrenează întreg…

Învățarea prin cooperare sau interdependența pozitivă în grupul de elevi

Învățarea prin cooperare  sau interdependența pozitivă în grupul de elevi

Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi este un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor într-un cadru instituţional…

Motoare de căutare cu relevanță educațională

Motoare de căutare cu relevanță educațională

Documentarea este cea mai importantă etapă în redactarea unei lucrări științifice. Odată cu dezvoltarea resurselor web, orice subiect investigat este la câteva click-uri distanţă. În același timp, o cercetare ştiinţifică…

STEM – o necesitate în strânsă conexiune cu realitatea

STEM – o necesitate în strânsă conexiune cu realitatea

EDUCAŢIA STEM Conceptul de educaţie STEM (iniţialele expresiei din limba engleză – Science, Tehnology, Engineering and Mathematics) este deja intrat în uz şi în unele cazuri  chiar parte a proceselor…

Pagina 1 de 3123