Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Invatamant » Gimnaziu

Pe marginea unui articol. O piatră de încercare pentru profesorii de română

Pe marginea unui articol. O piatră de încercare pentru profesorii de română

Un articol publicat recent în Tribuna Învăţământului (Luminiţa Dima, Resurecţia  poeziei în şcoală – un deziderat şi o necesitate) pune în lumină o problemă cu profunde implicaţii în şcoala preuniversitară:…

Minciuna, la școlarul mic

Minciuna, la școlarul mic

André Berge, fără a intenționa o clasificare, enumeră următoarele cauze ale minciunii: nevoia de afecțiune, dorința de a fi lăudat și admirat, intenția de a obține anumite favoruri, nevoia de…

O școală și un nume pentru eternitate

O școală și un nume pentru eternitate

Există o școală în municipiul Rădăuți din județul Suceava care, datorită activităților desfășurate  de-a lungul celor peste cinci decenii de la înființarea sa, și-a câștigat un binemeritat prestigiu în municipiul…

O zi încărcată de istorie la Şcoala Gimnazială Nr. 178

O zi încărcată de istorie la Şcoala Gimnazială Nr. 178

Ca în fiecare primăvară, de câţiva ani încoace, Şcoala Gimnazială Nr. 178 din sectorul 1, din cartierul Pajura, a celebrat ziua de 9 mai, cu toată încărcătura ei acumulată din…

Aprecieri privind programa școlară de matematică Clasa a V-a 2017-2018

Aprecieri privind programa școlară de matematică Clasa a V-a 2017-2018

Noua programă școlară de matematică pentru clasa a V-a, aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017, are o structură semnificativ diferită față de vechea programă de matematică de la aceeași clasă. Totuși,…

Metode de învățare centrate pe elev, utilizate în cadrul orelor de istorie

Metode de învățare centrate pe elev, utilizate în cadrul orelor de istorie

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Pentru a…

Rolul culturii clasei şi importanţa regulilor în managementul clasei

Managementul clasei de elevi poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor‑elev în condiţii date. O clasă de elevi se individualizează prin maniera…

Noile programe de limbi străine pentru ciclul gimnazial

Noile programe de limbi străine pentru ciclul gimnazial

Apărute în 2009, din dorinţa unei reforme la „firul ierbii“ a programelor de Limba franceză, prin ordinul de ministru 5097/09.09.2009, acestea îşi propuneau să facă trecerea de la o proiectare…

Consideraţii pe marginea noii programe şcolare pentru disciplina Istorie

Consideraţii pe marginea noii programe şcolare pentru disciplina Istorie

Consecinţă a Planului-cadru de învăţământ pentru gimnaziu impus, fără a se ţine cont de semnalele negative din sistem, prin OMENCS nr. 3590 din 5.04.2016, noua Programă şcolară pentru disciplina ISTORIE,…

,,Responsabilitate şi vocaţie, înţelegerea însemnătăţii destinului unui popor“

,,Responsabilitate şi vocaţie, înţelegerea însemnătăţii destinului unui popor“

Şcoala Gimnazială nr. 2 din Voluntari, judeţul Ilfov, a ales ca activităţile specifice Săptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ să fie organizate în săptămâna 15‑19 mai 2017.…