Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » Campania „19 Zile de prevenire a violenţei asupra copiilor şi tinerilor“, la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“, Fălticeni

Campania „19 Zile de prevenire a violenţei asupra copiilor şi tinerilor“, la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“, Fălticeni

Este un proiect naţional de conştientizare, consultare şi participare a copiilor şi tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violenţă exercitate asupra lor în familie, şcoală, comunitate. Se desfăşoară anual, în perioada 1-19 noiembrie, este organizat de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, secţiunea România (FICE) şi susţinut de Ministerul Educaţiei Naţionale. Scopul Campaniei 2017 este de a conştientiza asupra unor forme de practici tradiţionale (inclusiv culturale) care sunt dăunătoare copiilor şi de a identifica căi de acţiune pentru limitarea lor.

Şcoala noastră s-a înscris în această campanie cu următoarele propuneri de activităţi:

„Agresivitate şi violenţă” (dezbatere cu elevii clasei a VI-a B şi părinţii acestora)
„Drepturile omului. Violenţa bazată pe diferenţiere de gen” (activitate interactivă cu elevii clasei a VIII-a A)
„Războiul dintre Tom şi Jerry” (activitate la clasele pregătitoare – obiectiv: dezvoltarea abilităţilor de management al emoţiilor şi abilităţilor de rezolvare a conflictelor)
„Părinţii – primele modele comportamentale” (activitate-suport cu părinţii elevilor din clasele pregătitoare)
„Practici religioase inadecvate copiilor” (dezbatere cu părinţii; invitaţi: preot, medic, consilier şcolar)
„Pericolele comunicării virtuale” (activităţi interactive cu elevii claselor)
„3D: Deciziile determină destinul” – traficul de persoane (dezbatere cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, pe baza cărţii primite de la Asociaţia eLiberare)
„Drepturile copilului într-o ţară ideală” (ateliere de creaţie şi activităţi pe grupe)
„Ziua Ştafetei. Acum decid eu!” (participarea unui grup de elevi din clasele VI-VIII la proiectul asociaţiei „Terre des Hommes” România). La Campanie vor participa elevii, părinţii acestora, cadrele didactice, bibliotecarul şcolii, consilierul şcolar, invitaţi.

Vineri, 3 noiembrie s-a desfăşurat prima activitate la clasa a VI-a A (prof. Mihăilă Doina). Elevii au vizionat materiale despre pericolele comunicării pe internet, şi-au exprimat părerea şi urmează să participe la un atelier de creaţie pe tema zilei.

Prof. Elena PAŞCOVICI,
Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Fălticeni