Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Calitatea formării, principala preocupare a Casei Corpului Didactic Bacău

Calitatea formării, principala preocupare a Casei Corpului Didactic Bacău

Formare profesionalaMinisterul Educaţiei a acreditat pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, un nou program de formare continuă, intitulat „Integrarea TIC în procesul educaţional” şi destinat tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. El a fost relansat în această săptămână la Colegiul Henri Coandă, din Bacău, şi se va finaliza la începutul lunii martie.

Cei peste 100 de participanţi, la finalul proiectului, vor primi două documente: atestate din partea CCD Bacău, dar şi certificate online, generate de Asociaţia TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie.

Cursul este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin Strategia „Europa 2020”, se va desfăşura pe parcursul a 110 de ore, teorie şi aplicaţii şi online, fiind purtător a 30 de credite profesionale transferabile.

Acest program de formare urmăreşte dezvoltarea competenţele digitale ale cadrelor didactice, astfel încât ele să fie capabile să utilizeze TIC pentru a gestiona datele referitoare la clasele lor şi în scopul susţinerii propriei dezvoltări profesionale.

Aşadar, scopul lui derivă din prevederile Legii Educaţiei Naţionale, care prevede obiectivele generale, precum şi principiile care guvernează politicile educaţionale din România.

De asemenea, aceeaşi lege stipulează dezvoltarea profesională, prin „dobândirea unor competenţe complementare, prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele”.

Obiectivele calitative şi cantitative ale programului vizează formarea şi implementarea valorilor necesare creării unei men­talităţii de susţinere şi promovare a TIC în orice activitate desfăşurată în şcoală.

Programul de formare continuă intitulat „Integrarea T.I.C în procesul educaţional” urmăreşte deci dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din reţeaua învăţământului preuniversitar băcăuan, răspunzând cerinţelor naţionale şi europene privind dezvoltarea competenţelor IT ale cadrelor didactice şi ale elevilor, cu scopul formării unei societăţi bazate pe cunoaştere în România.

Pentru a profesa şi a vieţui într-o societate bazată pe cunoaştere, din ce în ce mai complexă şi în care volumul de informaţii este din ce în ce mai mare, elevii şi cadrele didactice trebuie să utilizeze în mod constant, eficient şi productiv tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC).

Prin urmare, este esenţial ca toţi profesorii să fie pregătiţi să desfăşoare astfel de activităţi cu elevii lor. Din acest motiv, programele de dezvoltare profesională destinate cadrelor didactice trebuie să se axeze pe numeroase experienţe legate de tehnologia informaţiei şi comunicării şi mai ales pe predarea-învăţarea-evaluarea facilitată de calculator.

Calitatea formării este garantată prin cel puţin trei elemente inovative: colaborarea cu Asociaţia „TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie”, organizaţie profesională de prestigiu, agreată de Ministerul Educaţiei şi de Universitatea din Bucureşti, specializată în implementarea şi promovarea educaţiei folosind tehnologia informaţiei şi comunicării; colaborarea cu formatori acreditaţi în domeniu TIC, care s-au dezvoltat profesional, prin diferite burse şi programe de formare în ţară şi străinătate; curriculumul propus, care îmbină într-un mod echilibrat reperele pedagogice ale instruirii asistate de calculator, cu instrumentele TIC moderne, care asigură la rândul lor colaborarea şi comunicarea între profesori şi elevi în procesul instructiv-educativ.

Echipa de formatori este alcătuită din: asist. univ. dr. Olimpius Istrate, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, asist. dr. Ema-Maria Fâciu, Facultatea de Ştiinţe, Secţia Ecologia şi Protecţia Mediului, Universitatea Vasile Alecsandri, din Bacău, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, şi prof. Aurelia Bocancea, informatician la Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău.

Oportunitatea şi utilitatea acestui program de formare în rândul dascălilor, principalii actori educaţionali, este invocată şi de Standardele de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice, publicate în anul 2008 de UNESCO, conform cărora competenţele acestora referitoare la aprofundarea cunoştinţelor TIC sunt indispensabile.

De aceea am încheiat un protocol TEHNE, care a pus la dispoziţie cursanţilor o platformă specializată, cu mai multe secţiuni, pe care aceştia le pot accesa şi consulta, una dintre ele fiind sub forma unui modul online, destinat special cursanţilor care parcurg acest program de formare.

Totodată, echipa de formatori este permanent preocupată de respectarea tuturor indicatorilor, cu scopul realizării unei formări de calitate.

Prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău