Socialize

Facebook
Home » Examene » Bacalaureat » Calendarul examenului de Bacalaureat 2017 – Sesiunea august-septembrie 2017

Calendarul examenului de Bacalaureat 2017 – Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen; 27 iulie 2017 – Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe; 21 august 2017 – Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă; 22 august 2017 – Limba şi literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă; 23 august 2017 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă; 24 august 2017 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – proba scrisă; 25, 28 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 28 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 29 – 30 august 2017 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D; 30 – 31 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C; septembrie 2017 – Afişarea rezultatelor; 1 septembrie 2017 – Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00); 2-5 septembrie 2017 – Rezolvarea contestaţiilor; 6 septembrie 2017 – Afişarea rezultatelor finale.