Acord de parteneriat educaţional

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar (F.N.A.P.-I.P.) au încheiat recent un acord de parteneriat educa­ţional cu scopul intensificării colaborării, sprijinirii, dezvoltării şi desfăşurării activităţilor în cadrul relaţiei parteneriale şcoală-elevi-părinţi şi creşterii calităţii actului instructiv-educativ în unităţile de învăţământ preuniversitar din Bucureşti.
Obiectivele parteneriatului vizează, printre altele: • Susţinerea şi promovarea reciprocă a relaţiilor dintre Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi F.N.A.P.-I.P., unităţile de învăţământ preuniversitar şi asociaţiile de părinţi/consiliile repre­zentative ale părinţilor din învăţământul preuniversitar de la nivelul Municipiului Bucureşti; • Realizarea unei conexiuni mai bune a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi mass-media, în vederea creşterii calităţii educaţiei civice a părinţilor şi copiilor; • Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor părinţilor şi copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ pentru valorificarea pregătirii şi inteligenţei lor; • Susţinerea şi promovarea unor activităţi cu caracter social, cultural, profesional, economic, educaţional şi sportiv ale copiilor şi părinţilor, în colaborare cu unităţile de învăţământ şi ISMB; • Încurajarea realizării de parte­neriate între unităţile de învăţământ preuniversitar şi asociaţiile de părinţi/consiliile reprezentative ale părinţilor din învăţământul preuniversitar şi consilierea părţilor semnatare pe parcursul încheierii şi derulării parteneriatelor, la solicitatea acestora; • Asigurarea consilierii asociaţiilor de părinţi/consiliilor reprezen­tative ale părinţilor şi unităţilor de învăţământ privind realizarea de proceduri referitoare la activităţile comune, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare.
Acordul de parteneriat a fost semnat de doamna Mihaela Gună, preşedinte F.N.A.P.-I.P., domnul Mircea Poenaru, vicepre­şedinte F.N.A.P.-I.P., şi domnul Constantin Trăistaru, inspector şcolar general. (Biroul de Presă al ISMB)