„Acest lăcaș destinat educației este un reper istoric al învățământului râmnicean“

Interviu cu prof. Ionel Meirosu, directorul Școlii Gimnaziale Vasile Cristoforeanu, Râmnicu Sărat

Stimate domnule director, cu peste un secol de existență, o clădire splendidă și o istorie dramatică, Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu, din Râmnicu Sărat, este, astăzi, una dintre cele mai respectate și atractive unități de învățământ din județul Buzău, iar în ultimii ani a înregistrat o evoluție spectaculoasă. Vorbiți-mi despre ce s-a întâmplat frumos la Cristoforeanu în acești
ultimi ani.

În cei 147 de ani de la înființare și 124 de ani de la edificarea cladirii, Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu, din Râmnicu Sărat, a redefinit conceptul de ,,educație“ în pașii istoriei învățământului românesc.

Păstrând imperativul succesului imprimat în conștiința școlii de patina tradiției, unitatea noastră de învățământ asigură elevilor un proces instructiv-educativ de calitate. Ca urmare, aceștia au înregistrat rezultate deosebite în pregătirea didactică, precum și la olimpiadele școlare (etape județene și naționale), la toate disciplinele școlare. Totodată, sunt notabile și rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Națională, fiind admiși în învățământul liceal un procent de 97% la prima opțiune. În domeniul activităților extracurriculare, suntem mândrii de revista Mozaic a școlii, publicație redactată exclusiv de elevi, care a obținut premiul I la Concursul Național de Reviste Școlare, etapa județeană – mai 2019 și premiul I la Festivalul Internațional-Concurs ,,ANELISSE“ de filme, fotografii și reviste școlare, iunie 2019, Iași.

Unitate de învățământ puternic ancorată în viața comunității din care face parte, Școala Gimnazilă Vasile Cristoforeanu a participat la numeroase activități educative și de voluntariat în parteneriat cu diverse instituții de educație formală și informală, dintre care exemplific: Centrul Cultural ,,Florica Cristoforeanu“, Complexul de Servicii Comunitare Rm. Sărat, Clubul de Șah ,,Phoenix“ etc.

În cadrul unui parteneriat cu o importantă firmă de retail din România, am reușit dotarea unui cabinet multi-media (25 calculatoare), sistem de supraveghere și altele. Datorită colaborării active cu alți parteneri economici din oraș, suntem beneficiarii unor sponsorizări în urma cărora în incinta școlii a fost amenajată o sală de mese în care elevii care învață în Alternativa Educațională ,,Step by Step“ servesc zilnic prânzul. De altfel, suntem singura unitate școlară din Rm. Sărat în care se desfășoară cursurile acestei alternative educaționale, pentru ciclul primar. Și tot ca o premieră în oraș, din anul școlar 2017-2018, în oferta educațională a școlii am inclus o clasă de învățământ gimnazial intensiv engleză. Toate sălile de clasă au fost dotate cu monitoare LCD, iar anul acesta ne-am diversificat baza materială a școlii cu table inteligente SMART, tot în urma unei sponsorizări. Pasiunea cadrelor didactice și managementul instituțional aplicat au făcut posibile aceste realizări și multe altele.

Care a fost, care este viziunea dumneavoastră managerială, încă din momentul în care ați preluat conducerea școlii?

Voi răspunde pe scurt: ne dorim ca absolvenții noștri să devină cu adevărat „OAMENI“.

Ce reprezintă performanța pentru elevii școlii dvs. și pentru cadrele didactice ale  școlii?

Termenul de performanță însumează o constelație de variabile care influențează destinul unui elev sau dascăl. Din perspectiva elevului, performanța este rezultatul cuantificării numărului de distincții obținute la concursurile școlare sau a premiului care încununează sfârșitul unui an școlar. Pentru elevii absolvenți de ciclu gimnazial, performanța este reprezentată de repartizarea în învățământul liceal conform opțiunii făcute. Astfel, performanța joacă un rol important în dinamica motivațională. Ca rezultat concret al activității de învățare, aceasta devine pentru elev o sursă de informație care influențează percepțiile acestuia asupra propriei competențe.

În cazul dascălului, performanța reprezintă succesul pe care îl înregistrează în eforturile sale de a-l determina pe elev să-și atingă maximumul de potențial cu resurse de care el însuși dispune. Cadrele didactice de la  Școala Gimnazilă Vasile Cristoforeanu sunt agentul motivator care declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința elevului pentru activitatea de învățare.

Ce ne puteți spune despre oferta educațională? Cât de dinamică este aceasta?

Oferta educațională este foarte diversificată și răspunde în foarte mare măsură dorințelor exprimate de elevi. Astfel, alegerea opționalelor este făcută în mod real de către elevi și părinți în funcție de interesele și nevoile acestora,  orele desfășurându-se pe grupe de elevi conform opțiunilor și nu pe clasă, așa cum se obișnuiește. Oferta de discipline este foarte bogată și diversificată, fiecare elev având posibilitatea reală de a alege ce îi place, ceva pentru care are interes și pasiune. Disciplinele ofertate de profesorii școlii acoperă toate ariile curriculare de la limbă și comunicare până la educație fizică, în fiecare an școlar aceste discipline opționale fiind îmbunătățite și diversificate. În cadrul acestei oferte educaționale, cursurile de învățământ organizate în Alternativa Educațională Step by Step pentru ciclul primar, clasele de intensiv limba engleză, precum și activitatea Centrului de Excelență – Fizică răspund nevoilor elevilor și comunității.

Vorbiți-ne despre dotările de care dispuneți, despre ambianța în care învață elevii Școlii Gimnaziale Vasile Cristoforeanu.

Dispunem de condiții optime în această unitate școlară. Astfel, condițiile de microclimat în săli de clasă și laboratoare sunt maximale; dispunem de sală de mese, cabinet medical și cabinet psihopedagogic, bibliotecă școlară, sală de sport etc. Așa cum am mai spus, toate sălile dispun de monitoare LCD, avem un cabinet de informatică și unul multimedia bine dotate, acestea fiind un sprijin eficient în desfășurarea activităților didactice la toate clasele. Dar pe lângă acestea, școala are și o atmosferă aparte, concretizată într-o cultură instituțională dezvoltată de-a lungul celor aproape 150 de ani de funcționare, atmosferă ce nu poate fi înțeleasă decât dacă ai trecut pragul școlii chiar și pentru câteva ore.

Ce loc ocupă proiectele, schimburile de experiență, la nivel național și european în activitatea Școlii Gimnaziale Vasile Cristoforeanu?

În direcția educației informale și nonformale, la nivelul instituției se derulează numeroase proiecte educative desfășurate la inițiativa cadrelor didactice din școală sau în parteniat cu alte instituții: Proiectul Interjudețean „Arta cuvântului“ în cadrul căruia este organizat
Concurs de creație literară destinat elevilor și Simpozionul Interjudețean ,,Tehnici integrate de predare“ pentru profesori, Proiectul Județean, ,,Cupa Cristoforeanu la șah“, Proiectul Județean ,,Matematica de Vacanță“, Concursul Național ,,Cupa DHS“, Proiectul Educațional ,,Lăsați copiii să vină la mine“. De asemenea, în cadrul școlii declarate Centru de Examinare Cambridge English, în parteneriat cu Eurolingva, elevii noștri, dar și din zonă susțin teste de certificare a competențelor lingvistice pentru limba engleză.

Sunt doar câteva exemple și lista lor ar putea continua, dar spațiul nu ne permite să continuam cu enumerarea.

Domnule director, în finalul interviului nostru vreau să ne spuneți de ce vin, de ce trebuie să vină elevii la școala pe care o conduceți cu atâta abnegație?

Înființată încă din 1872 și edificată în 1895, acest lăcaș destinat educației este un reper istoric al învățământului râmnicean. De-a lungul existenței sale, Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu a oferit societății generații de viitori profesioniști în toate domeniile pieții uncii. O constantă în activitatea organizației noastre școlare este calitatea în educație. La Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu, elevul dispune de un mediu educațional orientat spre obținerea de rezultate superioare, raportate la standarde și spre satisfacerea nevoilor și așteptărilor sale. Unitatea noastră de învățământ dispune de resurse informaționale, spații de învățare moderne care asigură accesul la educație tuturor elevilor. Oferta educațională promovată de școală este puternic ancorată în realitatea socială, dar în același timp rădăcinile sale sunt înfipte în tradiția succesului.

Interviu realizat
de Marcela GHEORGHIU