Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Abandonul școlar și analfabetismul reprezintă o problemă a societății contemporane”

„Abandonul școlar și analfabetismul reprezintă o problemă a societății contemporane”

Abandonul scolarInterviu cu prof. Gheorghe Bancea, inspector general al ISJ Sălaj

Domnule inspector general, ne aflăm în plină perioadă de vacanță. Se simte acest lucru și la nivelul de conducere al ISJ Sălaj?

Din punct de vedere calendaristic, elevii sunt în vacanță, este adevărat, dar la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj activitatea continuă. E o vară fierbinte, în care se derulează multe activități importante: evaluarea națională, examenul de bacalaureat, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a, examenul de definitivare în învățământ, concursul pentru ocuparea posturilor vacante, pregătirea examenului de bacalaureat (sesiunea august 2013), testarea competențelor profesionale, evaluarea inspectorilor și a directorilor, precum și pregătirea noului an școlar. Din aceste motive, până la aceasta dată, conducerea Inspectoratului nu a găsit, încă, un răgaz pentru a-și efectua concediul de odihnă.

Cu ce rezultate s-au soldat concursurile pentru profesori de anul acesta și cât de mulțumit sunteți de ele?
Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante din învățământ sunt mulțumitoare din punctul meu de vedere. Au participat 417 cadre didactice la acest concurs. Dintre notele acordate, 197 sunt peste 7, ceea ce reprezintă 47,24%, un procent apropiat de acela înregistrat la nivel național (47,78%). La nivelul județului Sălaj s-au obținut și rezultate foarte bune. Iată doar câteva dintre acestea: o educatoare a obținut nota 10, iar alți doi profesori au obținut notele 9,90 și 9,80 la religie și, respectiv, la istorie. Desigur, întotdeauna este loc și de mai bine…

Apropo de acest lucru, cum stați la capitolul personal didactic calificat?
La fel ca în anul școlar trecut, nu cred că vom avea personal didactic necalificat, având în vedere faptul că sunt destul de mulți profesori care au obținut note bune, dar nu s-au putut titulariza din cauza numărului redus de posturi vacante. În aceste condiții, acești profesori vor fi angajați pe o perioadă determinată acolo unde va fi nevoie de ei.

Să vorbim și despre examenul de maturitate. Cu ce rezultate s-a soldat sesiunea din vară a bacalaureatului în județul Sălaj? Diferă cu mult de ultimele două sesiuni ale acestui examen?
Sesiunea iunie-iulie 2013 a examenului de bacalaureat nu a fost pentru noi o surpriză. Rezultatele mai bune decât acelea de anul trecut s-au datorat orarului special de consultații din școli, inspecțiilor tematice și de specialitate, dar și simulărilor care au respectat condițiile și cadrul examenului propriu-zis (cu subiecte unice, asistenți, supraveghetori, foi tipizate, camere video etc.). În anul 2011, s-a înregistrat un procent de 59,02%, dar spre deosebire de anul 2012, când procentul de promovabilitate a fost 42,92%, anul acesta s-a înregistrat un procent mai bun: 57,93% (înainte de contestații), respectiv 58,34% (după contestații). La nivelul promoțiilor, promoția 2013 a obținut un procent de 62,07%, iar promoția anterioară un procent de 34,65%. De asemenea, au fost patru medii generale de 10 (toate aparținând promoției curente), iar unele licee din mediul urban au obținut procente de promovabilitate de peste 90%, la polul opus situându-se, din nefericire, două licee care au înregistrat un procent nul, spre deosebire de patru licee anul trecut.

Vorbim de examene și concursuri, ne apropiem de un subiect de mare actualitate: calitatea în educație. Ce accent pune inspectoratul pe care îl conduceți pe acest aspect? Care este politica pe care o abordați în vederea creșterii calității în educație?
Calitatea în educație este un subiect care nu și-a schimbat în timp importanța, dar pentru a fi realiști trebuie abordat în corelație cu schimbările din societate, cu cerințele impuse de aceasta tinerilor care părăsesc băncile școlii după diferite etape de formare. În educație, poate mai mult decât în orice alt domeniu, calitatea este influențată de o multitudine de factori, dintre care o mare parte nu depind în mod direct de sistem.

Este esențial să ținem seama în permanență că în trinomul de bază al educației, școală – familie – societate, școala reprezintă doar o parte, iar inspectoratele școlare sunt preocupate să asigure în școli condiții optime de instruire pentru copii și tineri. În acest sens, ne preocupă în primul rând nivelul de pregătire al cadrelor didactice, formarea lor continuă, menită să îi pregătească pentru noile generații de elevi, pentru provocările lansate de evoluția atât de rapidă a societății, a mediului economico-social.

O importanță deosebită acordăm relației cu familia, așteptărilor pe care aceasta le are vizavi de educația și formarea copiilor. Inspectoratul Școlar acordă atenție sporită monitorizării permanente a relației dezvoltate la nivelul fiecărei entități educaționale cu familiile elevilor, prin inspecția școlară, prin vizite în unitățile de învățământ și prin participări la evenimentele organizate în școli.

Suntem, de asemenea, foarte conștienți că fără un dialog permanent cu reprezentanții mediului social și economic nu putem să identificăm corect nevoia de formare și să impunem un anumit nivel calitativ al activităților instructiv-educative. În acest sens, conducerea Inspectoratului Școlar și inspectorii școlari inițiază și se implică în acțiuni care vizează o foarte bună colaborare cu reprezentanții comunității locale, cu instituții locale, regionale și naționale.

Ne aflăm în plină eră digitală. A început deja să se tipărească manuale digitale, tableta electronică se transform rapid într-un instrument indispensabil. La nivelul județului cum faceți față acestei provocări? Sunt            școlile din județ informatizate? Și cele din urban, și cele din rural?
Județul Sălaj este cu siguranță printre primele județe din țară în care s-a urmărit ca toate școlile, atât cele din mediu urban, cât și cele din mediul rural, să beneficieze de o cât mai bună informatizare, de conexiune la internet și dotări dintre cele mai performante. Prin implicarea directă a Inspectoratului Școlar, prin accesarea unor proiecte ai căror beneficiari direcți au fost școlile sau primăriile, prin implicarea asociațiilor de părinți, elevii din toate unitățile de învățământ sălăjene beneficiază astăzi de computere conectate la internet, iar colectivele de cadre didactice dispun de mijloace audiovizuale (casetofon, laptop, videoproiector), săli de clasă multimedia și laboratoare care permit diversificarea și aplicarea unor strategii didactice moderne.

În același context al schimbărilor la nivel mondial, ce facem noi pentru educația din zonele rurale și din alte zone dezavantajate socio-material?
Educația trebuie să fie întotdeauna și oriunde aceeași, indiferent că e vorba despre mediul rural sau urban, despre etnie sau despre confesiune. Prin urmare, toți elevii au dreptul la educație și e absolut necesar să le oferim șanse egale. În colaborare cu Primăriile și directorii am reușit să oferim aceleași condiții materiale elevilor din mediul rural, unde avem școli cu o infrastructură modernă, cu săli de sport, cu biblioteci sau Centre de Documentare și Informare foarte bine înzestrate. Importantă este totuși resursa umană. Ar trebui să găsim, la nivel național, stimulente motivaționale care să le atragă pe tinerele cadre didactice și spre zonele rurale, unele dintre ele fiind, într-adevăr, dezavantajate socio-economic.

Sunt o problemă pentru Sălaj abandonul școlar și analfabetismul?
Abandonul școlar și analfabetismul reprezintă o problemă a societății contemporane. Ele nu vor putea fi, din păcate, înlăturate definitiv sau în totalitate, dar trebuie să diminuăm permanent amploarea unui asemenea fenomen. În județul Sălaj, ponderea acestui fenomen nu a căpătat dimensiuni alarmante, dar avem o serie de programe și proiecte în acest sens: „A doua șansă”, „Școala după școală”, lectorate cu părinții etc.

Ce alte provocări vă mai așteaptă în anul școlar care se apropie? Cu ce greutăți vă veți confrunta?
Anul școlar 2013-2014 și, cu siguranță, anii care vor urma pun în fața întregului sistem de educație o provocare uriașă: eficiența. Este esențial să înțelegem că școala în ansamblul ei este eficientă numai atunci când răspunde într-o proporție covârșitoare cerințelor societății, cerințelor pieței muncii, armonizând cu diplomație și profesionalism dorințele tinerilor și, implicit, ale familiilor acestora, cu posibilitățile lor și cu nevoia reală existentă, la un moment dat, dar și pe termen lung, în societate. Provocarea majoră pentru reprezentanții inspectoratelor școlare este identificarea unor modalități optime de a conștientiza toate cadrele didactice că formează elevii pentru o societate care evoluează accelerat; o societate în care creativitatea, inovația, puterea de adaptabilitate și deschiderea spre autoperfecționare vor fi decisive.

 

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU